Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Om toegang te krijgen tot deze omgeving dient u akkoord te gaan met het plaatsen van cookies.

In ons privacy statement leest u waarom wij cookies gebruiken. Cookies helpen Delta Lloyd om de website te verbeteren en het gebruiksgemak te verhogen.

Als u op akkoord klikt, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Hierna kunt u gebruik maken van alle onderdelen van deze website.

 
 
 
 

Overlast en schade door extreme (hagel)buien wordt steeds normaler

Zijn we al klaar voor het nieuwe Nederlandse klimaat?

“Welkom in het nieuwe klimaat!”, riep NOS-weerman Gerrit Hiemstra onlangs in een bericht over noodweer in Zuid-Nederland met extreme (hagel)buien. Ons klimaat verandert. De codes geel en oranje vliegen ons om de oren. Er treedt zelfs gewenning op bij waarschuwingen. Maar wat betekenen deze weersveranderingen nu voor burgers en bedrijven in Nederland? Moeten we ons extra wapenen? En houden we onze voeten wel echt droog straks?

Nieuw Nederlands klimaat

Het weer wordt extremer als we de metingen en voorspellingen van het KNMI mogen geloven. En inderdaad, de weerrecords lijken we tegenwoordig jaarlijks te breken. Ook nu weer. Juni 2016 was met ruim 200 mm de natste junimaand ooit in Noord-Brabant en Limburg gemeten. Het KNMI gaf diezelfde maand vier keer code oranje af: de waarschuwing voor gevaarlijk of extreem weer met kans op schade, letsel of overlast. Grote wolkbreuken zullen vaker plaatsvinden. En daar blijft het niet bij. 

Klimaatscenario’s

Wat de exacte impact van klimaatverandering is voor Nederland, staat nauwkeurig beschreven in de KNMI’14-klimaatscenario’s (2014). Deze scenario’s zijn gebaseerd op wereldwijde wetenschappelijke inzichten en vormen een update van KNMI-studies uit 2006. Wat ons in grote lijnen te wachten staat? Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers.

Ons huidige ‘maartweer’ wordt de standaard voor januari

40˚C

In 2050 is de maximumtemperatuur gestegen met 1 tot 3 graden. Hete zomers dus – met verwachte uitschieters tot 40˚C. Daarnaast juist zachte winters die tegen die tijd vergelijkbaar zijn met de huidige winters in Bordeaux, Frankrijk. En ons ‘maartweer’ van nu wordt dan de standaard voor januari en februari. Verder verwacht het KNMI 5 tot 7% meer neerslag waarbij dan wel regionale verschillen zijn. De voordelen: onze stookkosten gaan omlaag en we kunnen straks op grote schaal wijn verbouwen.

Stijging schadelast

Het nieuwe Nederlandse klimaat levert ook nieuwe ongemakken op. Kleine, zoals wat vaker de paraplu pakken. En grote, zoals een ondergelopen kelder leegpompen. De extremere weersituaties brengen daarnaast hogere maatschappelijke kosten met zich mee, aldus Het Verbond van Verzekeraars. In het rapport ‘Klimaatverandering & schadelast’ concludeert Het Verbond dat vooral storm, hagel en (extreme) regen de boosdoeners zijn van weer-gerelateerde schade. Als we als samenleving niets doen om het risico op waterlast te beperken, zullen de kosten van schade door neerslag stijgen. De schadelast door klimaatverandering op particuliere opstal- en inboedelverzekeringen bedraagt momenteel zo’n 90 miljoen per jaar. In het meest ongunstige klimaatscenario stijgt dat bedrag naar 215 miljoen euro in 2085, aldus Het Verbond. Een stijging van 139 procent.

afb - cti - 945x432 Infographic klimaatverandering

Natuurrampen

Schade door natuurrampen is in de schadeberekening van Het Verbond buiten beschouwing gelaten, omdat die door de meeste verzekeringen niet wordt gedekt. Het is vooraf namelijk niet te voorspellen hoe groot het risico op een natuurramp is en wat de schade vervolgens zal zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor overstromingen, maar ook voor aardbevingen. Gedupeerden van de overstroming van de Maas in Limburg (2011) of van de recente aardbevingen in Groningen kunnen zich dan alleen beroepen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts). Oftewel: de overheid moet dan beslissen of ze willen bijspringen of niet.

Hagelstenen zo groot als golfballen

Geen compensatie

Voor bedrijven zijn de kosten van schade door extreem weer vaak nog vele malen hoger dan voor particulieren. Zo was de extreme hagelbui op 23 juni alleen al goed voor een schadepost van 500 miljoen euro voor agrariërs, aldus een schatting van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland. Tijdens deze bijzondere bui in Brabant en Limburg vielen er hagelstenen zo groot als golfballen uit de lucht. De glastuinbouw is hierdoor bijvoorbeeld enorm getroffen: in de regio rondom Asten-Someren is bijna 200 hectare aan kassen beschadigd. Het verzoek van LTO-voorzitter Albert Jan Maat om deze overvloedige regen- en hagelbuien in Noord-Brabant en Limburg officieel tot natuurramp uit te roepen en de agrariërs voor de schade te compenseren, werd echter niet door de overheid gehonoreerd. Het belangrijkste argument: agrariërs kunnen zich voor extreme (hagel)buien verzekeren.

Bedrijfsstilstand

Arjen van den Berg, verzekeringsspecialist glastuinbouw van Delta Lloyd, heeft nog niet eerder een hagelschadezaak van deze enorme omvang meegemaakt. “Bij sommige bedrijven die in de kern van de bui lagen is gewoon 80% van de ruiten gesneuveld. We zijn direct gestart de tuinders zoveel mogelijk te ondersteunen en te helpen om hun bedrijf weer snel op gang te krijgen. Zodat er niet nog meer schade ontstaat door het mislopen van omzet door langdurige bedrijfsstilstand. We zoeken dan samen met de ondernemer uit hoe de kassen weer snel gerepareerd kunnen worden. Ook proberen we met man en macht bepaalde gewassen te laten overleven, wat vaak alleen bij sierteeltbedrijven nog mogelijk is. Hiervoor werken we met onafhankelijke experts van Agro Expertiseburo. Dat zijn specialisten met een teeltachtergrond die exact weten of en hoe je planten nog kunt redden, en bovendien goede contacten hebben met kassenbouw- en installatiebedrijven.”

Logistieke operaties

Het schadeherstel na dit soort extreme (hagel)buien vraagt ook meteen om grootse logistieke operaties. Zo zijn er niet voldoende glasherstelbedrijven in de regio om alle kassen binnen een paar weken te repareren, dus moet je landelijk opschalen. Van den Berg: “We werken als Delta Lloyd samen met Gartenbau-Versicherung uit Duitsland. Zij hebben veel technische kennis doordat zij 50% van de glastuinbouw in Europa bedienen. Desondanks zou het geweldig zijn als al het glas er aan het einde van het jaar weer inzit. Ik kan je vertellen: dat herstel is echt een enorme klus.”

Een hypermoderne scancabine met 17 camera’s

Hagelscan-Centrum

En dat geldt ook voor (particuliere) autoschades. Nog geen week na de hagelbui richtte Stichting Schadegarant in het getroffen gebied een Hagelscan-Centrum in. Een hypermoderne scancabine met maar liefst 17 camera’s. Een voertuig wordt de cabine ingereden en binnen enkele minuten is er een gedetailleerd rapport van de hagelschade voorhanden en weet de verzekerde meteen of het voertuig nog voor herstel in aanmerking komt of dat er sprake is van een totaal verliessituatie. Bij een hagelcalamiteit van dergelijke omvang treedt er bij de stichting een calamiteitsplan in werking. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de risicodragende verzekeraars waaronder Delta Lloyd, de expertisediensten en de aangesloten herstelbedrijven. Om zo direct de regie te pakken en de desbetreffende verzekerden klantgericht, goed en snel te helpen.

Total loss

Frank van Donk, directeur van Schadegarant: “De autoschadeherstelbedrijven konden de toestroom van schades niet meer aan. Je moet je voorstellen dat een regionaal herstelbedrijf jaarlijks zo’n 500 auto’s repareert. Nu stonden er dagelijks meer dan 100 mensen aan de balie. Dat is een piekbelasting die je als schadehersteller niet aankan, dus dat wilden we voor hen stroomlijnen. Het Hagelscan-Centrum neemt nu tijdelijk het vaststellen van de schades over van de herstelbedrijven. Na elke schadescan wordt meteen een afspraak ingepland met één van de aangesloten schadeherstellers. Om zo de autobezitters toch snel te kunnen helpen en de herstelbedrijven wat extra lucht te geven. De impact van die bui was echt groot. Vele auto’s waren total loss. En sommige ouderen dachten dat de hemel naar beneden kwam en hun laatste uur had geslagen. Het is ons zeer ook te doen om in dit soort uitzonderlijke situaties wat extra aandacht te geven aan de gedupeerden.”

Rol van overheid

De overheid laat de gevolgen van klimaatverandering niet geheel aan de markt over. Zo vindt het ministerie van Economische Zaken het bijvoorbeeld wenselijk dat meer agrariërs een brede weersverzekering afsluiten en biedt sinds 2010 een tegemoetkoming op de verzekeringspremie in de vorm van een subsidie. Een breder initiatief om ons land beter te beschermen tegen water is het Deltaprogramma van de Rijksoverheid. Dit programma bevat naast projecten als dijkversterkingen en het meer ruimte bieden aan rivieren, ook een onderdeel getiteld ‘Ruimtelijke Adaptatie’.

Groendaken nemen tot wel 50% aan regenwater op

Deltabeslissing

Deze zogeheten Deltabeslissing bevat plannen en proefprojecten voor een inrichting van het landschap die beter rekening houdt met mogelijke overstromingen en wateroverlast. Denk aan projecten met huizen voorzien van groendaken die tot 50% van het regenwater opnemen. Aan het aanleggen van waterbergingen in parken of op parkeerterreinen, het geschikt maken van straten voor tijdelijke wateropvang of aan een gescheiden rioolsysteem: één buis voor afvalwater, eentje voor regenwater.

Gemeentes investeren

RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland, geeft aan dat de meeste gemeentes al volop bezig zijn met het voorkomen van wateroverlast. Hugo Gastkemper, directeur van stichting RIONED: “30% van de investeringen op het gebied van riolering zijn geheel of gedeeltelijk gericht op het voorkomen van regenoverlast of -schade. In 2014 was daar 280 miljoen euro mee gemoeid.”

‘Straten die blank staan horen bij de zomer’

Water op straat

De overheid doet dus haar best om schade te voorkomen, maar dit betekent niet dat we onze voeten ook droog houden. Gastkemper: “We moeten accepteren dat water op straat een deel van de oplossing is. Alleen met dat soort op het oog drastische maatregelen kunnen we voorkomen dat er echt schade door regenwater ontstaat. Vergelijk het met sneeuw, dat is hinderlijk maar hoort bij de winter. Straten die een tijdje blank staan horen voortaan bij de zomer. Let wel: alleen bij extreme situaties.”

Gewend aan regenpijpen

Dat we ‘natte voeten’ moeten accepteren is wel een trendbreuk met het verleden. Gastkemper: “We zijn in Nederland gewend geraakt regenwater via een buis weg te laten lopen. We hebben onze regenpijpen, afvoerputten en het riool. Maar is dat nog wel zo efficiënt nu onze buien heftiger worden en het riool de extremen niet meer altijd kan opvangen? Nee dus, je hebt nu ook andere oplossingen nodig.” Of dat enkel een opdracht voor de overheid is, of dat ook burgers en bedrijven hiervoor hun verantwoordelijkheid moeten nemen, is nog onderwerp van een breder debat, aldus Gastkemper.

Wat burgers zelf kunnen doen

Gelukkig zijn er voor burgers en bedrijven wel voldoende mogelijkheden om zelf preventieve maatregelen te treffen om schade te voorkomen. Van groendaken, het creëren van hoogteverschillen voor tijdelijke waterberging tot aan het plaatsen van noodafvoeren op platte daken - voor het geval de regenpijpen het water niet meer kunnen verwerken. Maar ook tuinen met minder tegels en juist meer borders, gras of grind om het water door de bodem te laten opnemen zijn een goede remedie tegen wateroverlast.

Beter voorbereid

Brian Abraham, financieel directeur van Cocon Vastgoed Management heeft ook maatregelen getroffen, nadat de regio Arnhem op 28 juli 2014 werd verrast door meer dan 100 mm neerslag in 24 uur. In zijn bedrijfsverzamelgebouw klotste het water door de trappenhuizen nadat de riolering het regenwater niet meer kon verwerken. “Als je zoiets meemaakt, doe je alles om het niet nog een keer te laten gebeuren. Want ook al heb je een opstalverzekering, van waterschade word je niet vrolijk. We hebben extra afvoermogelijkheden gemaakt en kunnen nu ook snel damschotjes plaatsen als dat nodig is. Zo zijn we voortaan beter voorbereid op extreem heftige hoosbuien.”

Delta Lloyd en de maatschappij

Delta Lloyd volgt belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen nauwlettend, zoals klimaatverandering, de duurzame energietransitie of de deeleconomie. Zodat we onze producten en diensten daarop kunnen aansluiten. Dit varieert van het aangaan van samenwerkingen met experts op deelgebieden (Gartenbau voor glastuinbouw), het aanbieden van sectorspecifieke verzekeringsoplossingen (on- en offshore windmolenparken) of het aanpassen van polisvoorwaarden om bijvoorbeeld bootdelen mogelijk te maken. Daarnaast delen we graag kennis over hoe particulieren en bedrijven schades kunnen voorkomen. Dit doen we door geïnteresseerden praktische preventie informatie aan te reiken.

KNMI'14-klimaatscenario's

Wat staat ons exact te wachten volgens het KNMI?

Ondernemers- verzekeringen voor meerdere branches

Van agrarisch tot zakelijke dienstverlening, voor mkb en zzp.

 

Neem contact met ons op

FacebookTwitterMailTelefoon
Advies nodig?
Vind een adviseur bij u in de buurt