Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Om toegang te krijgen tot deze omgeving dient u akkoord te gaan met het plaatsen van cookies.

In ons privacy statement leest u waarom wij cookies gebruiken. Cookies helpen Delta Lloyd om de website te verbeteren en het gebruiksgemak te verhogen.

Als u op akkoord klikt, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Hierna kunt u gebruik maken van alle onderdelen van deze website.

 
 
 
 

'Voorkomen is beter dan genezen'

Snel aan de slag na schade

Ondernemen biedt vrijheid. Toch wordt die vrijheid je soms ontnomen door onverwachte gebeurtenissen. Hoe zorg je nu dat je voorbereid bent op tegenslagen door schade zoals brand, diefstal of claims. En als je dan bedrijfsschade lijdt: hoe kun je zo snel mogelijk weer aan de slag? Een kwestie van vooruitdenken.

Welke zaken binnen mijn bedrijf zijn het meest kwetsbaar?

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor bedrijfsschade. Er zijn allerlei oorzaken waardoor een bedrijf tot stilstand kan komen. Denk aan het verlies van belangrijke bedrijfsdata doordat de server kapot gaat of gehackt wordt (cybercrime). Een grote financiële claim door een beroepsfout. Computerapparatuur die wordt gestolen. Of er breekt plotseling brand uit in je winkel, kantoor of magazijn. Natuurlijk kun je je hiervoor verzekeren. Dat zorgt er echter niet altijd voor dat je ook door kunt met je bedrijf als je echt schade lijdt. Hoe kun je toch goed voorbereid zijn?

Risico’s in kaart brengen

Bedrijfscontinuïteit zeker stellen begint met inzicht krijgen in welke risico’s voor je onderneming het grootst zijn. Zo is in de zakelijke dienstverlening verlies van bedrijfsdata funest. Voor een supermarkt of groothandel brengt brand- of waterschade de continuïteit juist in gevaar. Productiebedrijven zijn weer afhankelijk van specifieke bedrijfsmiddelen, zoals een unieke machine die het hart van het productieproces vormt. Zodra die het begeeft, stokt de gehele productie. Of wat als je belangrijkste toeleverancier opeens failliet gaat? De hamvraag als het om risico’s gaat, luidt dan ook: welke zaken binnen mijn bedrijf zijn nu het meest kwetsbaar?

Bedrijfscontinuïteitsplan

Na het in kaart brengen van de risico’s, is het raadzaam om risicoprofielen – uniek voor jouw bedrijf - samen te stellen. Met vanzelfsprekend het label ‘zeer hoog’ voor alle zaken die cruciaal zijn voor de continuïteit van het bedrijf. Dit kunnen machines, installaties, hulpmiddelen, grondstoffen en belangrijke mensen zijn die bijvoorbeeld plotseling ziek worden. Maar ook derde partijen waar je onderneming van afhankelijk is, denk aan: leveranciers of grote klanten. Op basis van deze profielen, maak je vervolgens een plan van aanpak voor risicomanagement. Delta Lloyd biedt hiertoe ook een Risicoscan aan die al rekening houdt met de branche waarin je actief bent. Dit is een goede eerste stap om een overall risicoprofiel samen te stellen. Voor maatwerk win je advies in bij een financieel adviseur.

Twee weken na de brand konden de deuren alweer open

Wat dan te doen bij schade?

Met een bedrijfscontinuïteitplan ligt er een draaiboek klaar voor als er schade ontstaat. Je weet precies welke maatregelen je moet treffen en hoeveel tijd en geld deze gaan kosten. Dat biedt extra rust en zekerheid. Vanzelfsprekend wordt de gevolgschade vergoed als je een bedrijfsschadeverzekering hebt. Daarnaast helpt Delta Lloyd bedrijven actief om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen.

‘Snel aan de slag’-ondersteuning

Elke ondernemer met een Bedrijfsschadeverzekering van Delta Lloyd, krijgt automatisch ondersteuning vanuit Delta Lloyd als er door schade bedrijfsstilstand dreigt. Zo kon de Fitness & Healthclub The Crunch in Amsterdam de deuren na twee weken alweer openen nadat het saunagedeelte getroffen was door een grote brand. Toen de brand geblust was, is het beschadigde dak direct gedicht en zijn de ruimtes in het gebouw die geen brandschade hadden grondig schoongemaakt. Vervolgens heeft The Crunch een eigen schade-expert ingeschakeld, die alle verzekerden bij Delta Lloyd op basis van hun polis zelf kunnen benoemen. Deze zogeheten contra-expert behartigt de belangen van de verzekerden. In samenspraak met de schade-expert van Delta Loyd, de eigen expert en de ondernemer is toen een plan gemaakt voor tijdelijke herinrichting van de club. Dit resulteerde onder andere in het plaatsen van tijdelijke wanden en het veranderen van looproutes. Hierdoor werden de spinningruimte, het cardio-gedeelte en de douches weer snel bruikbaar. Met de nabij gelegen sportscholen zijn gedurende de eerste twee weken afspraken gemaakt over het gebruik van hun faciliteiten. Om zo de leden van de club tegemoet te komen. De omzetderving voor The Crunch is door deze maatregelen geminimaliseerd.

Garantie tegen onderverzekering

Voor bedrijven die met schade te maken krijgen, biedt Delta Lloyd verder als eerste verzekeraar in Nederland een garantie tegen onderverzekering bij bedrijfsschade. Hiermee wordt de bedrijfscontinuïteit nog meer veilig gesteld, ook als er hogere kosten door schade zijn dan vooraf ingeschat. Een extra prettige gedachte.

Preventietips voor ondernemers

Hoe herken je risico's en tref je de preventiemaatregelen?

 

Neem contact met ons op

FacebookTwitterMailTelefoon
Advies nodig?
Vind een adviseur bij u in de buurt