Glastuinbouwverzekering

Verzeker uw tuinbouwkassen en gewassen tegen schade

  • De kwaliteitsverzekering voor de glastuinbouwsector
  • Flexibele opbouw dekkingsmodules
  • Volledige verzekering voor uw bedrijfsuitrusting en teelt

Glastuinbouwverzekering

Hortisecur is de kwaliteitsverzekering voor de glastuinbouwsector. Bij schade aan uw glastuinbouwbedrijf lopen de kosten vaak snel op. Deze glastuinbouwverzekering biedt optimale bescherming tegen de gevolgen van brand, storm, hagel, vandalisme of technische mankementen. U hebt te maken met experts die met u meedenken op het gebied van risicomanagement. Dat maakt de het tot een zeer specialistische verzekering.

Wat is verzekerd?

De glastuinbouwverzekering dekt de volgende zaken:

Tuinbouwkassen Bij schade vergoedt de glastuinbouwverzekering de herbouwwaarde van de kassen.
Bedrijfsgebouwen Bij schade vergoedt de glastuinbouwverzekering de herbouwwaarde van het bedrijfsgebouw.
Bedrijfsinventaris Bij schade vergoedt de glastuinbouwverzekering de nieuwwaarde van de bedrijfsinventaris.
Bedrijfsvoorraden Bij schade vergoedt de glastuinbouwverzekering de dagwaarde van de bedrijfsvoorraden.
Installaties en apparatuur Bij schade vergoedt de glastuinbouwverzekering de nieuwwaarde van installaties en apparatuur.
Gewassen

Bij schade vergoedt de glastuinbouwverzekering de gemiste opbrengst of waardevermindering van het gewas.

Bij beschadiging van de kassen ontvangt u de daadwerkelijke kosten die u maakt om de schade te herstellen. Dus niet een vast bedrag per vierkante meter. U betaalt alleen het eigen risico.

Wat kost de verzekering?

De glastuinbouwverzekering heeft geen vaste premie. Deze hangt af van wat u precies wilt verzekeren, en voor welk bedrag. Voor advies kunt u contact opnemen met een verzekeringsadviseur.

Wat kan ik nog meer verzekeren?

Binnen het Agrarisch Ondernemerspakket brengt u eenvoudig zakelijke en privéverzekeringen onder. Zo kunt u ook bedrijfsschade aan uw agrarisch bedrijf meeverzekeren. Daarmee verzekert u zich tegen omzetdaling door schade.

Vrijblijvend advies

Hebt u behoefte aan persoonlijk advies over uw verzekeringen? Bespreek dan de mogelijkheden met een verzekeringsadviseur.

Belangrijke documenten