Gezinsongevallenverzekering

Wat is gedekt?

  • Overlijden én blijvende invaliditeit; 
  • Werelddekking, 24 uur per dag, waar u ook bent;
  • U kunt uw kinderen meeverzekeren. Hoeveel kinderen u hebt, maakt niet uit voor de hoogte van de premie;
  • Ongevallen die ontstaan door ziekte;
  • Whiplash;
  • Ongelukken door motorrijden. Dit geldt alleen voor verzekerden vanaf 23 jaar. De meerijder is gratis meeverzekerd.

Wordt u of uw gezinslid door het ongeluk voor altijd invalide? Dan bepalen deskundigen eerst voor hoeveel procent u invalide bent. De uitkomst bepaalt de hoogte van de uitkering.

Over geldzaken en verzekeren

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en verzekeren: