Zonne-energie

Allrisk verzekering voor een optimale zekerheid over uw zonne-energieproject

Delta Lloyd - duurzame energie zon
 • (Inter)nationaal track record; van kleinschalige zonne-energie projecten tot complete zonneparken
 • Ook dekking voor misgelopen energieopbrengst als gevolg van schade
 • Alle materiële vormen van beschadiging en diefstal verzekerd
 • Duidelijke aanspreekpunten en snelle acceptatie
 • Bij schade snel en goed geholpen door directe schadeafwikkeling ‘on the site’

Verzekeren van installaties voor zonne-energie in het kort

Zonne-energie is het opwekken van elektriciteit of warmte met zonnepanelen, zonneboilers of zonthermische energie (CSP). De zonne-energietechniek ontwikkelt zich in een hoog tempo. Dit zorgt ervoor dat het rendement per paneel blijft groeien.

De kans op schade is door deze complexe technologie in de bouw- en operationele fase groot. Nieuwe technieken zijn kwetsbaar en nog niet volledig bewezen.
Bij het monteren en aansluiten gaat echter ook nog wel eens wat mis. Bij Delta Lloyd kan ook het eigen gebrek van de zonne-energie-installatie of diefstal mee verzekerd worden. Ook zijn vormen als overspanning, kortsluiting en kabelbreuk standaard meeverzekerd. Door schade valt de energieproductie weg. Delta Lloyd biedt daarom een maximum dagvergoeding per KiloWattpiek geïnstalleerd vermogen.

De operationele verzekering is geschikt voor nieuwe en bestaande zonne-energieprojecten. Delta Lloyd verzekert nieuwe installaties tot een maximale periode van 25 jaar.

Voor wie zijn de zonne-energie verzekeringen

Delta Lloyd richt zich met het verzekeren van zonne-energie onder andere op woningbouwcorporaties, Vereniging van Eigenaren (VVE), bedrijven in de utiliteit- en bouwsector en de publieke sector. Voor grotere installatiebedrijven die doorlopend nieuwe installaties plaatsen, is het mogelijk om op declaratie- of projectbasis snel en eenvoudig nieuwe werkzaamheden te verzekeren.

Wat is verzekerd

Delta Lloyd verzekert zonne-energie-installaties vanaf start bouw tot een maximale periode van 25 jaar. Hiervoor zetten wij Build & Operate-dekkingen in toegespitst op de projectsituatie.

De volgende dekkingen zijn bijvoorbeeld mogelijk:

 • Schades bij de bouw (van buiten komende oorzaken), zoals door brand en storm, maar optioneel ook schade aan bestaande eigendommen als gevolg van schade aan zonne-energie-installaties.
 • Schades als gevolg van foutief ontwerp, gebrekkig materiaal of fouten in de montage & plaatsing en de eventuele vertragingsschade op het project als gevolg daarvan.
 • Schades als gevolg van eigen gebrek en van buiten komende oorzaken zoals door hagel, overspanning, blikseminslag, vandalisme en aantasting van de kabels en panelen door dieren in de operationele fase.
 • Totaal verlies van de zonne-energie-installaties en omvormer door brand en diefstal.
 • Een maximum vergoeding per KiloWattpiek voor het wegvallen van de energieproductie als gevolg van een materiële schade of stilstand door eigen gebrek.
 • Exploitatieverlies voortvloeiende uit een vertraging door noodzakelijke bouwactiviteiten.

Wat is niet verzekerd

Alhoewel zonne-energieverzekeringen een allrisk karakter hebben, zijn er enkele zaken niet verzekerd, waaronder:

 • Schades vallende onder de garantieverplichtingen, echter de daarop volgende bedrijfsschade is wel gedekt.
 • Geleidelijke achteruitgang als gevolg van normaal gebruik zoals corrosie en slijtage, echter de gevolgen ervan zijn wel gedekt.
 • Catastroferisico’s zoals natuurrampen en atoomkernreacties.
 • Panelen die niet voldoen aan de IEC normen 61215, 61846, 61730.
 • Panelen die geïnstalleerd en geplaatst zijn door niet-gekwalificeerde installateurs.

Wat kost het verzekeren van zonne-energie-installaties

Het verzekeren van zonne-energie-installaties is altijd maatwerk. De premies voor deze verzekeringen verschillen per bedrijf en project. Vaak komen onze engineers de situatie ter plekke bekijken om te adviseren over de risico’s en de mogelijke oplossingen. Door duidelijke aanspreekpunten en ons snelle acceptatieproces hebt u snel duidelijkheid over de acceptatie van uw zonne-energieproject.

Meer informatie over het verzekeren van zonne-energie-installaties

Hebt u inhoudelijke vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het acceptatieteam duurzame energie van Delta Lloyd.

Wilt u advies over het verzekeren van zonne-energie-installaties? Neem dan contact op met een onafhankelijke makelaar of adviseur. In een vrijblijvend gesprek stelt u samen de verzekering vast die past bij uw project.