Onshore windenergie

Betrouwbare verzekeringen voor de bouw en volledige levensduur van uw windturbine

Delta Lloyd - onshore duurzame energie verzekeren
 • (Inter)nationaal track record van 1.750 onshore windturbines (waaronder van 25 jaar oud)
 • Voor nieuwe en bestaande windturbines, mogelijk zelfs met een contractduur van 5 jaar
 • Weten waar u aan toe bent: duidelijke aanspreekpunten en snelle acceptatie
 • Bij schade snel en goed geholpen door directe schadeafwikkeling ‘on the site’
 • Rechtstreeks contact met fabrikanten en reparatie- en onderhoudsbedrijven

Verzekeren van onshore windturbines in het kort

Onshore windenergie is het opwekken van elektriciteit met windturbines die op land zijn geplaatst. De windturbinetechniek ontwikkelt zich in een hoog tempo om een steeds beter rendement te realiseren. Hierdoor zijn technisch zeer geavanceerde windturbinegeneratoren ontstaan.

Door deze complexe technologie is de kans op schade in de bouw- en operationele fase groot. Deze schade vraagt om specialisten, reparateurs, kostbare onderdelen en gecompliceerde reparatiemogelijkheden. Daarnaast veroorzaakt de schade aan de windturbines bedrijfsschade doordat de energieproductie wegvalt.

Delta Lloyd heeft voor deze risico’s betrouwbare verzekeringen ontwikkeld en heeft al meer dan 1750 windturbines in de boeken staan.

De verzekeringen zijn geschikt voor nieuwe en bestaande windturbines. Alle windenergieprojecten vragen om verzekeringsadvies op maat. Vaak komen onze engineers de situatie ter plekke bekijken om te adviseren over de risico’s en de mogelijke oplossingen. Door duidelijke aanspreekpunten en ons snelle acceptatieproces heeft u snel duidelijkheid over de acceptatie van uw windenergieproject.

Voor wie zijn de onshore windenergie verzekeringen

Delta Lloyd richt zich met het verzekeren van onshore windenergie onder andere op eigenaren van individuele windturbines, coöperaties van bedrijven en/of boeren voor kleine windenergieprojecten en projectontwikkelaars voor omvangrijke windparken. Daarnaast kunnen ook onderhoudsbedrijven, installatiebedrijven en fabrikanten deze verzekeringen afnemen.

Wat is verzekerd

Delta Lloyd kan onshore windturbines verzekeren voor de volledige levensduur, dus vanaf start bouw tot aan einde levensduur. Hiervoor zetten wij Build & Operate-dekkingen in toegespitst op de projectsituatie.
De volgende dekkingen zijn bijvoorbeeld mogelijk:

 • Schades tijdens het transport en de eventuele vertragingsschade op het project als gevolg van daarvan.
 • Schades bij de bouw (van buiten komende oorzaken), zoals door brand en storm.
 • Schades als gevolg van foutief ontwerp, gebrekkig materiaal of fouten in de bouw en de eventuele vertragingsschade op het project als gevolg daarvan.
 • Schades als gevolg van eigen gebrek en van buiten komende oorzaken in de operationele fase en mogelijke bedrijfsschade door stilstand als gevolg daarvan.
 • Ook binnen de garantieperiode is bedrijfsschade als gevolg van stilstand door eigen gebrek verzekerd.
 • Aansprakelijkheid tegenover derden die schade lijden als gevolg van de exploitatie van het windpark.
 • Exploitatieverlies voortvloeiende uit een van overheidszijde opgelegde beperking bij herbouw of exploitatie.
 • Dekking voor bestaande eigendommen zoals schuurtjes en materieel, extra kosten en het risico tijdens vervoer en opslag als gevolg van een gedekte schade

Wat is niet verzekerd

Alhoewel onshore windenergieverzekeringen een allrisk karakter hebben, zijn er enkele zaken niet verzekerd, waaronder:

 • Schades vallende onder de garantieverplichtingen, echter de daarop volgende bedrijfsschade is wel gedekt.
 • Geleidelijke achteruitgang als gevolg van normaal gebruik zoals corrosie en slijtage, echter de gevolgen ervan zijn wel gedekt.
 • Catastroferisico’s, zoals natuurrampen en atoomkernreacties.

Wat kost het verzekeren van onshore windturbines

Het verzekeren van onshore windturbines is altijd maatwerk. De premies voor deze verzekeringen verschillen per bedrijf en project. Over het algemeen geldt, hoe hoger het vermogen, hoe hoger het verzekerd bedrag en de premie. Het eigen risico is afhankelijk van de hoogte van het vermogen.

Om de ontwikkeling van nieuwe windturbines binnen de markt voor duurzame energie te stimuleren geeft Delta Lloyd een collectiviteitskorting die afhangt van de omvang van het te verzekeren windpark. Deze korting kan oplopen tot 20%. U ontvangt ook korting als u preventieve maatregelen neemt, zoals condition monitoring systemen en brandblusinstallaties. Ons acceptatieteam duurzame energie kan u hierover adviseren.

Meer informatie over het verzekeren van onshore windturbines

Hebt u inhoudelijke vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het acceptatieteam duurzame energie van Delta Lloyd.

Wilt u advies over het verzekeren van onshore windturbines? Neem dan contact op met een onafhankelijke makelaar of adviseur. In een vrijblijvend gesprek stelt u samen de verzekering vast die past bij uw project.