Offshore windenergie

Top-3 speler in de Europese offshore windenergie markt

Delta Lloyd - offshore duurzame energie verzekeren
 • Meer dan 25 jaar ervaring in duurzame energie
 • (Inter)nationaal track record, hoge tekencapaciteit van 300 miljoen euro en 6.500 MW verzekerd
 • Specialistisch offshore windteam: bundeling van kennis over engineering, schade en acceptatie
 • Duidelijke aanspreekpunten en snelle acceptatie door ‘in-house’ acceptatiebevoegdheid
 • 'Cradle to grave'-dekking

Verzekeren van offshore windenergie projecten in het kort

Offshore windenergie is het opwekken van elektriciteit met windturbines die op zee zijn geïnstalleerd. Het plaatsen van windparken in zee zijn complexe trajecten door de moeilijke omstandigheden.

Wij zijn vanaf het allereerste begin betrokken bij het verzekeren van offshore windenergie. Onze ervaring leert ons dat er bijna geen windpark zonder schade blijft. De grootste schadeoorzaak is kabelschades, goed voor 40% van het aantal claims en bijna 85% van de totale schadelast.

Het verzekeren van dergelijke complexe trajecten is maatwerk en vraagt om specialistische kennis. Deze kennis van onze engineers en acceptanten hebben wij gebundeld in het offshore windteam.

Voor wie zijn de offshore windenergie verzekeringen

Delta Lloyd richt zich met het verzekeren van offshore windenergieprojecten op investeerders, projectontwikkelaars, aannemers, eigenaren, onderhoudsbedrijven en operators van windturbines, maar ook de fabrikanten en leveranciers.

Wat is verzekerd

Het verzekeren van offshore windenergieprojecten is maatwerk. Delta Lloyd kan offshore windparken verzekeren voor de volledige levensduur, dus vanaf start bouw tot aan einde levensduur. Hiervoor zetten wij Build & Operate-dekkingen in toegespitst op de projectsituatie.

De volgende verzekeringsvormen zijn bijvoorbeeld mogelijk:

 • Marine-Transit / Delay in Start Up: schades tijdens het transport en de eventuele vertragingsschade op het project als gevolg daarvan.
 • Construction All-Risks / Delay in Start Up: schades als gevolg van van buiten komende oorzaken bij de constructie (zoals door blikseminslag en storm), maar ook schades als gevolg van foutief ontwerp, constructiefouten of gebrekkige materialen. De eventuele vertragingsschade op het project als gevolg daarvan is ook gedekt.
 • Operational All-Risks / Business Interruption: schades als gevolg van eigen gebrek en van buiten komende oorzaken in de operationele fase en mogelijke bedrijfsschade door stilstand als gevolg van een gedekte schade.
 • Third Party Liability / General Liability: aansprakelijkheid tegenover derden die schade lijden als gevolg van de exploitatie van het windpark.

Wat is niet verzekerd

Alhoewel offshore windenergieverzekeringen een allrisk karakter hebben, zijn er enkele zaken niet verzekerd, waaronder:

 • Schades vallende onder de garantieverplichtingen, echter de daarop volgende bedrijfsschade is wel gedekt.
 • Geleidelijke achteruitgang als gevolg van normaal gebruik zoals corrosie en slijtage, echter de gevolgen ervan zijn wel gedekt.
 • Catastroferisico's, zoals gewapende conflicten en atoomkernreacties.

Meer informatie over het verzekeren van offshore windenergieprojecten

Hebt u inhoudelijke vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het offshore windteam van Delta Lloyd.

Wilt u advies over het verzekeren van offshore windenergieprojecten? Neem dan contact op met een onafhankelijke makelaar of adviseur. In een vrijblijvend gesprek stelt u samen de verzekering vast die past bij uw project.