Geothermie

De Nederlandse verzekeraar met veel ervaring in geothermische boringen

Delta Lloyd geothermie
 • Verzekeringsoplossingen voor tijdens de bouw en in de operationele fase
 • Intensief riskmanagement op de boring zelf
 • De Nederlandse verzekeraar met veel ervaring in geothermische boringen voor kleine en grote geothermische installaties
 • Duidelijke aanspreekpunten en snelle acceptatie
 • 100% eigen Delta Lloyd-dekking

Verzekeren van geothermie in het kort

Geothermie is het opwekken van energie uit het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Geothermie kan zowel direct gebruikt worden, bijvoorbeeld om te verwarmen en te koelen, als voor de opwekking van elektrische stroom.

Delta Lloyd heeft als Nederlandse verzekeraar veel ervaring bij het verzekeren van geothermische boringen voor geothermische installaties. Wij zijn vanaf het begin betrokken bij deze nieuwe vorm van duurzame energie.

Geothermie kent veel risico’s tijdens de bouw, zoals de kritische onderdelen van een technisch putontwerp, het boren van kilometers diepe bronnen en het testen en in gebruik nemen van de installatie. Riskmanagement is daarom belangrijk. Daarnaast is de boring zelf ook complex. Delta Lloyd maakt gebruik van de expertise van onder andere Grontmij en de universiteit van Wenen om riskmanagement te borgen.

Delta Lloyd verzorgt naast de dekking voor de bouw ook een allrisk dekking voor de operationele fase.

Voor wie zijn de geothermie verzekeringen

Delta Lloyd richt zich bij het verzekeren van geothermie onder andere op (coöperaties van) tuinders, projectontwikkelaars, aannemers en de publieke sector.

Wat is verzekerd

Het verzekeren van geothermie is maatwerk. Delta Lloyd kan geothermische installaties verzekeren voor de volledige levensduur, dus vanaf start bouw tot aan einde levensduur. Hiervoor zetten wij  Build & Operate dekkingen in toegespitst op de projectsituatie.

De volgende dekkingen zijn bijvoorbeeld mogelijk:

 • Schades bij de bouw, zoals schade als gevolg van foutief ontwerp, gebrekkig materiaal of fouten in de bouw.
 • Schades aan de casings, liners en leidingen als gevolg van obstakels tijdens het boren, warmlopers, etc.
 • Schades als gevolg van eigen gebrek en van buiten komende oorzaken in de operationele fase en de eventuele bedrijfsschade door stilstand.

Wat is niet verzekerd

Alhoewel geothermie verzekeringen een allrisk karakter hebben, zijn er enkele zaken niet verzekerd, waaronder:

 • Schades vallende onder de garantieverplichtingen, echter de daarop volgende bedrijfsschade is wel gedekt.
 • Geleidelijke achteruitgang als gevolg van normaal gebruik zoals corrosie en slijtage, echter de gevolgen ervan zijn wel gedekt.
 • Catastroferisico’s zoals natuurrampen en atoomkernreacties.
 • De boorinstallatie zelf.
 • Het boorgat en de ondergrondse leidingen binnen de operationele fase. De verzekering dekt schades tot maximaal vijf meter onder het maaiveld.

Wat kost het verzekeren van geothermische installaties

Het verzekeren van geothermie is maatwerk. De premie verschilt per bedrijf en project.

Meer informatie over het verzekeren van geothermische installaties

Hebt u inhoudelijke vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het acceptatieteam duurzame energie van Delta Lloyd.

Wilt u advies over het verzekeren van geothermische installaties? Neem dan contact op met een onafhankelijke makelaar. In een vrijblijvend gesprek stelt u samen met de makelaar de verzekering samen die past bij uw project.