Energie uit water

Maatwerkoplossing voor nieuwe technieken

Delta Lloyd - energie uit water
  • Betrokken bij het verzekeren van prototypes en innovaties bij duurzame energie uit water
  • Geïnteresseerd om nieuwe water-energie initiatieven te ondersteunen met kundig risicomanagement

Energie uit water in het kort

Naast zon, wind en geothermie biedt water ook mogelijkheden voor duurzame energie. Wij zijn vanaf het begin betrokken bij deze nieuwe vorm van duurzame energie. Onder energie uit water wordt o.a. golfslagenergie, getijden-energie, blauwe energie, hydro-elecktrische energie en OTEC (Thermische Energie uit de Zee) verstaan.

In Nederland ontstaan er vooral initiatieven rondom blauwe energie en getijden-energie. Blauwe energie maakt gebruik van de constante stroming van zoet naar zout water. Jaarlijks stroomt er bijna 100.000 miljoen kubieke meter zoet water de Noordzee in. Het osmotische drukverschil levert energie op. Delta Lloyd is als verzekeraar betrokken bij kleinschalige blauwe energie installaties.

Getijden-energie komt voort uit het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Zolang het water stijgt en daalt, is er sprake van stroming van het water. Met een getijdencentrale of via een waterstromingsturbine kan vervolgens elektriciteit opgewerkt worden. Delta Lloyd is als verzekeraar betrokken bij diverse getijden-energie initatieven.

Onze engineers komen graag uw project bekijken om samen met u volledig op te hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en mogelijke verzekeringsoplossingen.

Meer informatie over energie uit water

Hebt u inhoudelijke vragen of wilt meer informatie? Neem dan contact op met het acceptatieteam duurzame energie van Delta Lloyd.

Wilt u advies over mogelijke energie uit water verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijke makelaar of adviseur. In een vrijblijvend gesprek stelt u samen de verzekering vast die past bij uw project.