Risicomanagement

Projecten in duurzame energie zijn complexe trajecten. Er zijn verschillende belanghebbenden, het gaat om technisch complexe installaties en tijdens de operationele fase kan er allerlei schade ontstaan of vallen de natuurlijke condities tegen. Allerlei risico’s waardoor het te verwachten rendement op de investering kan tegenvallen.

Delta Lloyd - duurzame energie verzekeren risico's
  • Onze experts zijn engineers
  • We kijken naar omgeving, constructie en contract
  • Gesprekspartner van alle partijen
  • Ook bij tegenvallende opbrengsten
  • Maatwerk

We weten waar we het over hebben

Bij het verzekeren van de complexe projecten voor duurzame energie komt heel veel technische kennis kijken die niet in korte tijd is op te bouwen. We doen dit al ruim 25 jaar. Hierdoor zijn we marktleider in het verzekeren van offshore en onshore windturbines.

Niet alleen verzekeren, maar ook preventie

We werken met een multidisciplinair team bestaande uit verzekeringsspecialisten en engineers. Wij kijken niet alleen naar de constructie zelf, maar ook naar de gevolgen voor de omgeving. Waar nodig adviseren wij over een andere locatie of techniek en geven wij tips voor een zorgvuldig onderhoud.

We praten met alle partijen

Naast de technische aspecten, zijn de contractuele afspraken belangrijk. Onze deskundigen hebben oog voor de belangen van alle partijen en stemmen de verzekeringsdekking hier goed op af.

Wat zijn de mogelijke risico's?

Onze mensen brengen de risico’s van uw project voor u in kaart. Het liefst al in een vroeg stadium voor een goede verzekerbaarheid. Nieuwe technieken zijn nog kwetsbaar en niet volledig bewezen. U kunt denken aan schade aan uw omgeving door uw project. Of onduidelijke contractuele afspraken.

Welke schades komen het meest voor?

Binnen de bouw zijn de meest voorkomende schades kabelbreuk, kabelschades, montagefouten en bedieningsfouten. Binnen de operationele fase zijn de meeste schades als gevolg van buiten komende onheilen zoals hagelbuien, storm en het eigen gebrek. Ook brand, diefstal en bedieningsfouten komen voor. Daarnaast heeft de stilstand mogelijke bedrijfsschade tot gevolg.

Maatwerk

Als Nederlandse speler op de Nederlandse markt weten we welke omstandigheden hier een rol spelen. Ons verzekeringsbeleid past dus bij deze Nederlandse condities. Bij onze eigen experts en acceptatiespecialisten zijn de lijntjes kort. Ook hebben wij een eigen beslissingsbevoegdheid. U weet dus snel waar u aan toe bent.