Direct Ingaand Pensioen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen en antwoorden over het Direct Ingaand Pensioen.

Moet ik een levenslange uitkering nemen of mag het ook korter?

Nee het mag niet korter. De hoofdregel is dat u een levenslange uitkering aankoopt voor u en uw partner samen. U krijgt dan zolang u leeft op vaste tijdstippen een uitkering. Hierna ontvangt uw partner een uitkering totdat die overlijdt. U kunt een bedrag tot 70 procent van de originele uitkering kiezen als uitkering voor uw partner. Heeft uw partner recht op een partnerpensioen? Dan moet uw partner akkoord gaan wanneer gekozen wordt voor een lager percentage dan 70 procent.

Ik heb een vrijkomend pensioenkapitaal. Zit ik vast aan mijn huidige pensioenverzekeraar?

Nee. De wet biedt u de mogelijkheid om vrijkomend pensioenkapitaal bij een andere verzekeraar onder te brengen. Uw huidige verzekeraar moet meewerken als u besluit om bij een andere verzekeraar uw vrijgekomen pensioenkapitaal uit te laten keren.

Loop ik beleggingsrisico met mijn pensioen?

Nee. Delta Lloyd biedt u altijd een gegarandeerde uitkering voor de volledige looptijd. Het pensioen houdt geen rekening met inflatie. De uitkering die u afgesproken hebt is vast en wijzigt gedurende de looptijd niet meer.

Gaat na mijn overlijden mijn pensioen verloren?

Nee. Na uw overlijden gaat het partnerpensioen in, als u dit hebt meeverzekerd. Dit is in principe 70 procent van het overeengekomen ouderdomspensioen. Eventueel kunt u dit percentage verlagen. Hebt u geen partner? Of hebt u geen partnerpensioen meeverzekerd? Dan vervalt het kapitaal. Wilt u het kapitaal aan andere nabestaanden achterlaten? Dan kunt u voor een contraverzekering kiezen.

Wat is een contraverzekering?

De hoofdregel is dat een Direct Ingaand Pensioen voorziet in een levenslange uitkering voor u en uw partner samen. U krijgt dan zolang u leeft op vaste tijdstippen een uitkering. Hierna ontvangt uw partner een uitkering totdat die overlijdt.

Het is mogelijk dat u minder geld ontvangt aan uitkeringen dan het bedrag dat u hebt ingelegd. Bijvoorbeeld als u en uw partner (de verzekerden) overlijden vlak nadat u de verzekering hebt afgesloten.

U kunt er voor zorgen dat uw nabestaande(n) in die situatie een extra uitkering krijgen. Hiervoor kunnen uw nabestaanden een contraverzekering afsluiten. Dit is een soort overlijdensrisicoverzekering. De contraverzekering keert het afgesproken verzekerde bedrag uit als de langstlevende verzekerde overlijdt voor de einddatum van de contraverzekering.

De contraverzekering kan alleen samen met de direct ingaande pensioenverzekering worden afgesloten. Hiervoor moet er apart een eenmalig bedrag worden betaald. Kenmerken

  • U bepaalt zelf het verzekerde kapitaal van de Delta Lloyd Contraverzekering. Dit is een percentage (maximaal 90 procent) van de koopsom van het Direct Ingaand Pensioen.
  • De hoogte van het verzekerde kapitaal wordt jaarlijks in gelijke stappen afgebouwd. De verzekering vervalt als het verzekerde kapitaal tot € 0,- is gedaald.
  • Als tenminste één van beide verzekerden op de einddatum nog in leven is, vervalt de contraverzekering, zonder uitkering.
  • De uitkering is niet belast met successierechten als de koopsom van de contraverzekering door de nabestaande(n) is betaald of door u aan hen is geschonken.

Heb ik bedenktijd na ontvangst van het polisblad?

Ja, na ontvangst van het polisblad of eerder bericht van acceptatie hebt u nog dertig dagen bedenktijd. Stuurt u binnen deze periode het polisblad terug? Dan storten we de koopsom terug naar de verzekeraar waar u het kapitaal hebt opgebouwd.

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren niet uit in de volgende situaties:

  • Hebt u of de begunstigde al meer dan vijf jaar recht op de uitkering, maar maakt u hier geen aanspraak op? Dan is er sprake van verjaring. Wij stoppen dan de verzekering zonder dat u een uitkering ontvangt.
  • De begunstigde heeft een rol gespeeld bij het overlijden van de verzekerde en is daarvoor veroordeeld. De begunstigde heeft dan geen recht op de uitkering. 

Kan ik het Delta Lloyd Direct Ingaand Pensioen stoppen en wat zijn de gevolgen?

Nee. Een eenmaal ingegane uitkering kan niet meer worden stopgezet. Wij keren uw pensioen levenslang uit.

Is het mogelijk om in de eerste jaren van mijn pensionering een hogere uitkering te ontvangen?

Ja, in plaats van een levenslange gelijkblijvende periodieke uitkering kunt u ook kiezen voor een hoog/laag- uitkering. U ontvangt dan 5 tot 20 jaar lang een hogere periodieke uitkering. Daarna ontvangt u een lagere periodieke uitkering. U mag zelf kiezen hoe lang u de hogere periodieke uitkering wilt ontvangen. U moet uw keuze bekend maken voor de ingangsdatum van de verzekering.  Voor meer informatie neemt u contact op met uw adviseur. Uw adviseur helpt u met het kiezen van de juiste vorm van de verzekering.

Kan ik de verzekering opzeggen nadat deze is ingegaan?

U kunt de verzekering opzeggen binnen 30 dagen nadat deze is ingegaan. Na deze termijn kunt u de verzekering niet stoppen als de uitkering is ingegaan.

Kan ik de rechten van de verzekering overdragen aan een ander (verpanding)?

U kunt de rechten van de verzekering niet overdragen aan een ander (verpanding). De verzekering kunt u niet koppelen aan bijvoorbeeld een hypotheeklening.

Kan ik de de waarde van de verzekering opnemen als lening (belenen)?

U kunt de verzekering niet belenen. Dit betekent dat u de eventuele waarde van de verzekering niet als lening uit de verzekering kunt opnemen.

Wat moet ik doen om een overlijden te melden?

Neem in geval van overlijden contact op met ons of met uw adviseur. U kunt contact opnemen met de Delta Lloyd Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 8100. De Client Service Desk is op werkdagen geopend van 8:30 uur tot 17:30 uur.

Meer informatie?

Hierboven treft u een aantal vragen over het Direct Ingaand Pensioen. Delta Lloyd werkt samen met onafhankelijk financieel adviseurs en geeft zelf geen advies. Wilt u meer weten over het Direct Ingaand Pensioen van Delta Lloyd? Neemt u dan contact op met uw adviseur. Hebt u geen adviseur? Kijk dan op www.deltalloyd.nl/adviseur.