Direct Ingaand Pensioen

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw geld komt uit een pensioenverzekering. U kunt zelf kiezen hoe vaak u de uitkering krijgt: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.
  • Als u naast uw Direct Ingaande Pensioen een contraverzekering sluit, dan geldt een hogere minimale koopsom van uw pensioenverzekering. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.
  • Afhankelijk van wetten en regels die gelden voor pensioen geldt een maximum leeftijd om deze verzekering te sluiten. Ook hierover kan uw adviseur u meer vertellen.

Wilt u precies weten wat de voorwaarden zijn?

Wilt u precies weten wat de voorwaarden voor het Direct Ingaand Pensioen zijn? Bekijk dan de polisvoorwaarden bij Brochures & Documenten.

Welke wettelijke regels gelden voor een Direct Ingaand Pensioen?

  1. U mag het vrijkomende bedrag niet zomaar vrij besteden. U moet de pensioenuitkering aankopen binnen 6 maanden nadat het bedrag  beschikbaar komt. Op grond van de Wet op de loonbelasting 1964, moet het vrijkomende bedrag worden gebruikt voor de aankoop van een pensioenuitkering. Koopt u binnen 6 maanden geen pensioenuitkering aan? Dan heeft dit fiscale gevolgen voor u.
  2. De in de offerte genoemde uitkeringen zijn bruto bedragen zonder de fiscale inhoudingen. Deze uitkeringen zijn normaal belast volgens de inkomstenbelasting (Box 1). Delta Lloyd is verplicht op uw uitkeringen loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst.

Waar moet u op letten als u een Direct Ingaand Pensioen afsluit?

  • Het is mogelijk dat u minder geld terug krijgt dan u hebt ingelegd. Dit kan gebeuren als u en uw partner beiden overlijden vlak nadat u de verzekering hebt afgesloten. U hebt dan nog niet zoveel uitkeringen ontvangen.
  • Als u zelf een contraverzekering afsluit en betaalt, dan moeten uw nabestaanden over de uitkering erfbelasting betalen. Het betalen van deze erfbelasting kan vaak voorkomen worden.
  • U kunt de uitkering laten aanpassen aan de stijging van de lonen en prijzen. U kunt dan bij aanvang kiezen tussen een jaarlijkse verhoging van 1%, 2% of 3%. Geen verhoging kan ook. U ontvangt dan vanaf aanvang een hogere gelijkblijvende uitkering.
  • U kunt ervoor kiezen om vijf tot twintig jaar lang een hogere periodieke uitkering te ontvangen. U kiest zelf de looptijd van deze periode. Daarna ontvangt u een lagere periodieke uitkering.

Over geldzaken en verzekeren

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en verzekeren: