Direct Ingaand Pensioen

Wat zijn de kenmerken?

  • U kiest zelf of u de uitkering ontvangt per maand, per drie maanden (kwartaal), per halfjaar of per jaar
  • De uitkering kunt u automatisch laten stijgen tot maximaal 3 %. Dit zorgt ervoor dat de uitkering niet teveel in waarde zakt. Bijvoorbeeld doordat de dagelijkse kosten stijgen
  • Voor een Direct Ingaand Pensioen geldt ook dat u kunt kiezen om 5 tot 20 jaar lang een hogere periodieke uitkering te ontvangen. U kiest zelf de looptijd van deze periode. Daarna ontvangt u een lagere periodieke uitkering

Welk risico is verbonden aan het sluiten van een Direct Ingaand Pensioen?

Het is mogelijk dat u en uw partner minder geld terug krijgen dan is ingelegd. Dit kan gebeuren als u en uw partner beiden overlijden vlak nadat u de verzekering hebt afgesloten. U hebt dan nog niet zoveel  uitkeringen ontvangen. En u hebt dus minder geld ontvangen dan u hebt ingelegd.

Kunt u dit risico voorkomen?

Uw nabestaande(n) kunnen een overlijdensrisicoverzekering (contraverzekering) sluiten om dit risico te voorkomen.

Wat is een contraverzekering?

Als u een Direct Ingaand Pensioen aankoopt is mogelijk dat u minder geld ontvangt aan uitkeringen dan het bedrag dat u hebt ingelegd. Bijvoorbeeld als u en uw partner (de verzekerden) overlijden vlak nadat u de verzekering hebt afgesloten.

U kunt er voor zorgen dat uw nabestaande(n) in die situatie een extra uitkering krijgen. Hiervoor kunnen uw nabestaanden een contraverzekering afsluiten. Dit is een soort overlijdensrisicoverzekering. De contraverzekering keert het afgesproken verzekerde bedrag uit als de langstlevende verzekerde overlijdt voor de einddatum van de contraverzekering.

Risicometer

Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals in de financiële bijsluiter staat, is zeer klein. Bespreek uw risico met uw financieel adviseur. Zie ook de website van de AFM.

Krijg ik een medische keuring?

Voor het afsluiten van een Direct Ingaand Pensioen krijgt u geen medische keuring. Sluiten uw nabestaande(n) een overlijdensrisicoverzekering (contraverzekering) op uw leven af? Dan moet u een vragenlijst over uw gezondheid invullen voordat de verzekering begint. Dit is een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of uw nabestaande(n) de contraverzekering kunnen afsluiten.

Wat kost een Direct Ingaand Pensioen?

U betaalt de Direct Ingaande Pensioenverzekering met de opgebouwde waarde uit uw pensioenverzekering. Deze waarde noemen we een koopsom. Voor het sluiten van deze verzekering betaalt u kosten. Wij brengen kosten in rekening voor de administratie en het beheer van de verzekering. Deze kosten worden door ons op de koopsom in één keer in mindering gebracht. De kosten die wij in rekening brengen zijn afhankelijk van de looptijd van de verzekering. U betaalt tijdens de looptijd van de verzekering géén andere kosten voor de verzekering. In de offerte voor het Direct Ingaand Pensioen staan de kosten voor deze verzekering precies vermeld.

U kunt een offerte opvragen bij uw financieel adviseur. Uw adviseur brengt voor zijn werkzaamheden apart kosten in rekening.