Direct Ingaand Pensioen

Hebt u een pensioenverzekering? En komt er binnenkort een bedrag beschikbaar uit deze verzekering omdat u met pensioen gaat? Dan moet u voor dit bedrag (koopsom) een uitkering aankopen. 

U mag zelf kiezen waar u met dit bedrag een pensioenuitkering aankoopt, die u op vaste momenten ontvangt. Dit kan bij Delta Lloyd, maar mag ook bij een andere verzekeraar.

Direct Ingaande Rente

Wat is het Direct Ingaand Pensioen?

De hoofdregel is dat u een levenslange uitkering aankoopt voor u en uw partner samen. Dit kan met het Direct Ingaand Pensioen van Delta Lloyd. U krijgt dan zolang u leeft op vaste tijdstippen een uitkering. Hierna ontvangt uw partner een uitkering totdat die overlijdt. U kunt een bedrag tot 70 procent van de originele uitkering kiezen als uitkering voor uw partner. Heeft uw partner recht op een partnerpensioen? Dan moet uw partner akkoord gaan wanneer u besluit te kiezen voor een lager percentage dan 70 procent. De hoogte van de uitkeringen is niet afhankelijk van beleggingsresultaten of renteontwikkelingen. U loopt dus geen risico.

Kan ik aan het begin van de Direct Ingaand Pensioenverzekering een hogere periodieke uitkering ontvangen en daarna een lagere periodieke uitkering?

In plaats van een levenslange  gelijkblijvende periodieke uitkering kunt u ook kiezen voor een hoog/laag-uitkering. U ontvangt dan vijf tot twintig jaar lang een hogere periodieke uitkering. Daarna ontvangt u een lagere periodieke uitkering. U mag zelf kiezen hoe lang u de hogere periodieke uitkering wilt ontvangen. U moet uw keuze bekend maken voor de ingangsdatum van de verzekering. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Waar moet ik een pensioenuitkering aankopen?

Uw werkgever heeft in het verleden voor u een pensioenverzekering afgesloten. Binnenkort bereikt deze verzekering de einddatum. Dit betekent dat er een pensioenkapitaal (bedrag) vrij komt. U kunt met dit pensioenkapitaal een pensioenuitkering aankopen die u op vaste momenten ontvangt.

U mag zelf kiezen waar u uw pensioenkapitaal onderbrengt. Dit kan bij Delta Lloyd, maar mag ook bij een andere verzekeraar. Uw adviseur kan samen met u bepalen wat voor u de beste keuze is.

Wat is de minimale hoogte van de te betalen koopsom (bedrag) voor een Direct Ingaand Pensioen?

Afhankelijk van waar uw koopsom vandaan komt gelden minimale bedragen.

Delta Lloyd koopsom 

  • De koopsom voor een tijdelijk Direct Ingaand Pensioen bedraagt minimaal € 500,-. 
  • De koopsom voor een levenslang Direct Ingaand Pensioen bedraagt minimaal € 6.100,-.

Combinatie Delta Lloyd koopsom en koopsom andere maatschappij

  • De koopsom voor een tijdelijke Direct Ingaand Pensioen bedraagt minimaal € 500,-. 
  • De koopsom voor een levenslange Direct Ingaand Pensioen bedraagt minimaal € 6.100,-.

Koopsom van andere maatschappij

  • De koopsom voor een tijdelijke Direct Ingaand Pensioen bedraagt minimaal € 7.500,-.
  • De koopsom voor een levenslange Direct Ingaand Pensioen bedraagt minimaal € 17.000,-.

Wat doet uw financieel adviseur?

De financieel adviseur kan samen met u bepalen wat passende dienstverlening is bij dit product. Dat kan betekenen dat hij u eerst adviseert en dan het product  voor u aanvraagt. Het kan ook zijn dat hij alleen het product voor u aanvraagt zonder u eerst te adviseren. Dit laatste heet ‘execution only’ dienstverlening. Let op, advies is niet gratis. Ook het aanvragen van een financieel product zonder advisering kost geld. Vraag uw adviseur altijd naar de kosten.

Let op:

afb - risicometer - zeer klein

Risico

Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de financiële bijsluiter is zeer klein. Bespreek uw risico met uw financieel adviseur. Zie ook de website van de AFM.

Bij dit product hoort een financiële bijsluiter en een dienstenwijzer.

Financiële bijsluiter

In de financiële bijsluiter [PDF] staat informatie over het product, de kosten en de risico’s.

Dienstenwijzer

In de dienstenwijzer [PDF] staat informatie over Delta Lloyd, bij wie u terecht kunt met vragen en andere belangrijke gegevens.

Dienstverlening van Delta Lloyd

Wat doet uw financieel adviseur?
De financieel adviseur kan samen met u bepalen wat passende dienstverlening is bij deze producten. Dat kan betekenen dat hij u eerst adviseert en dan het product voor u aanvraagt. Het kan ook zijn dat hij alleen het product voor u aanvraagt zonder u eerst te adviseren. Dit laatste heet 'execution only' dienstverlening.

Wat doet Delta Lloyd?
Welke vorm van dienstverlening u met uw financieel adviseur hebt afgesproken, weten wij niet. Daarom vinden wij het wel erg belangrijk dat u weet wat u van ons kan verwachten. Wij zullen u goed, tijdig en volledig informeren over onze producten.
Als u kiest voor execution only dienstverlening bepaalt u zelfstandig welke gevolgen uw keuzes hebben op uw toekomstige financiën. Ook bepaalt u zelfstandig of en hoe u rekening houdt met onvoorziene risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Maar u krijgt geen advies. Als u dat wel wilt, dan is het beter om een financieel adviseur te raadplegen.

Dienstverleningsdocument

Het ministerie van Financiën heeft een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij stellen dit document aan u ter beschikking. In dit document leest u wat wij als aanbieder voor u kunnen betekenen bij een direct ingaande rente. In de tekst van het dienstverleningsdocument staat “vermogen opbouwen”. Een specifieke tekst voor de direct aangaande rente is niet door het Ministerie opgesteld. Wij kunnen voorstellen dat dit lastig is voor u. Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen [PDF]

Brochures & Formulieren

Over geldzaken en verzekeren

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en verzekeren: