Veelgestelde vragen Direct Ingaande Lijfrente

Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen en antwoorden over de Direct Ingaande Lijfrente.

Direct Ingaande Lijfrente

Heb ik bedenktijd nadat de verzekering is ingegaan?

Ja, na ontvangst van het polisblad of eerder bericht van acceptatie hebt u nog dertig dagen bedenktijd. Licht ons binnen deze 30 dagen in dat u de verzekering niet door wil laten gaan. Hebt u het polisblad al ontvangen? Stuurt u deze dan terug naar Delta Lloyd met een toelichting dat u de verzekering niet door wilt laten gaan. De koopsom wordt dan teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer waar u het kapitaal hebt opgebouwd.

Kan ik mijn Direct Ingaande Lijfrente stoppen en mijn geld terugkrijgen?

Zodra de bedenktijd verstreken is of als u een eerste uitkering hebt ontvangen is het niet meer mogelijk om de verzekering te stoppen.

Wat is een contraverzekering?

De hoofdregel is dat een Direct Ingaande Lijfrente voorziet in een levenslange uitkering voor u en uw partner samen. U krijgt dan zolang u leeft op vaste tijdstippen een uitkering. Hierna ontvangt uw partner een uitkering totdat die overlijdt.

Het is mogelijk dat u minder geld ontvangt aan uitkeringen dan het bedrag dat u hebt ingelegd. Bijvoorbeeld als u en uw partner (de verzekerden) overlijden vlak nadat u de verzekering hebt afgesloten.

U kunt er voor zorgen dat uw nabestaande(n) in die situatie een extra uitkering krijgen. Hiervoor kunnen uw nabestaanden een contraverzekering afsluiten. Dit is een soort overlijdensrisicoverzekering. De contraverzekering keert het afgesproken verzekerde bedrag uit als de langstlevende verzekerde overlijdt voor de einddatum van de contraverzekering.

De contraverzekering kan alleen samen met de direct ingaande lijfrentenverzekering worden afgesloten. Hiervoor moet er apart een eenmalig bedrag worden betaald.

Kenmerken

  • Bepaal zelf het verzekerde kapitaal van de Delta Lloyd Contraverzekering. Dit is een percentage (maximaal 90 procent) van de koopsom van de Direct Ingaand Lijfrente.
  • De hoogte van het verzekerde kapitaal wordt jaarlijks in gelijke stappen afgebouwd. De verzekering vervalt als het verzekerde kapitaal tot € 0,- is gedaald.
  • Als tenminste één van beide verzekerden op de einddatum nog in leven is, vervalt de contraverzekering zonder uitkering.
  • De uitkering is niet belast met successierechten als de koopsom van de contraverzekering door de nabestaande(n) is betaald of door de verzekerde aan hen is geschonken.

Kan ik de verzekering opzeggen nadat deze is ingegaan?

U kunt de verzekering opzeggen binnen 30 dagen nadat deze is ingegaan. Na deze termijn kunt u de verzekering niet stoppen als de uitkering is ingegaan.

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren de uitkering niet uit in de volgende situaties:

  • hebt u of de begunstigde al meer dan vijf jaar recht op de uitkering, maar maakt u hier geen aanspraak op? Dan is er sprake van verjaring. Wij stoppen dan de verzekering zonder dat u een uitkering ontvangt.
  • De begunstigde heeft een rol gespeeld bij het overlijden van de verzekerde en is daarvoor veroordeeld. De begunstigde heeft dan geen recht op de uitkering.

Kan ik de rechten van de verzekering overdragen aan een ander (verpanding)?

U kunt de rechten van de verzekering niet overdragen aan een ander (verpanding). De verzekering kunt u dus niet koppelen aan bijvoorbeeld een hypotheeklening.

Kan ik de de waarde van de verzekering opnemen als lening (belenen)?

U kunt de verzekering niet belenen. Dit betekent dat u de eventuele waarde van de verzekering niet als lening uit de verzekering kunt opnemen.

Wat moet ik doen om een overlijden te melden?

Neem in geval van overlijden contact op met ons of met uw adviseur. U kunt contact opnemen met de Delta Lloyd Client Service Desk via telefoonnummer 020 - 594 8100. De Client Service Desk is op werkdagen geopend van 8:30 uur tot 17:30 uur.

Wat is het verschil tussen een lijfrenteverzekering en een bancaire lijfrente?

Lijfrenteverzekering Bancaire lijfrente
Wat gebeurt er bij overlijden? Dan komt het verzekerd kapitaal bij overlijden vrij. Dit is bestemd voor de begunstigden van uw verzekering. Zij moeten met het kapitaal een uitkering aankopen. Dan komt het gespaarde saldo van de spaar- of beleggingsrekening beschikbaar voor aankoop van een nabestaandenlijfrente.
Wat gebeurt er bij overlijden als u al een uitkering in termijnen ontvangt? Is de verzekering afgesloten op één leven? Dan stopt de uitkering na overlijden. Om te voorkomen dat toekomstige uitkeringen verloren gaan, kunt u naast de uitkerende lijfrente een contraverzekering afsluiten (b.v. op naam van de kinderen). Dan blijft de bank de uitkering uitbetalen aan de erfgenamen tot de afgesproken einddatum.
Is de verzekering afgesloten op twee levens? Dan blijft de uitkering doorlopen. n.v.t.
Kunt u kiezen voor een levenslange uitkering? Bij een lijfrenteverzekering kan gekozen worden voor een levenslange uitkering. Dit houdt in dat er uitgekeerd wordt tot het moment van overlijden. Bij een bancaire lijfrente is een levenslange uitkering niet mogelijk.
Wat is de looptijd van uw uitkering? Dit hangt af van de belastingregels van uw verzekering. De minimale looptijd varieert van 1 tot 5 jaar. De maximale looptijd is levenslang. De minimale looptijd bij een bancaire lijfrente is 5 jaar. De maximale looptijd bij Delta Lloyd is 30 jaar.
Is uw kapitaal beschermd? Schuldeisers kunnen bij een faillissement van de verzekeringnemer in principe niet aan het lijfrentekapitaal komen. Schuldeisers kunnen bij een faillissement van de rekeninghouder wel aan de waarde van de bancaire lijfrente komen.
Gaat de verzekeringsmaatschappij failliet? Dan loopt de begunstigde het risico het lijfrentekapitaal kwijt te zijn. Er is bij faillissement geen gegarandeerd vangnet.

Lijfrentespaarrekeningen vallen normaal gesproken onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel keert bij faillissement van een bank maximaal een bedrag uit van
€ 100.000,- per spaarder.

Wat zijn de fiscale regels? Bij een lijfrenteverzekering kunnen verschillende voordelige belastingregels van toepassing zijn. Bij zogenaamde ‘oud regime-verzekeringen’ geldt er bijvoorbeeld het recht om de uitkering te schenken. Bij een bancaire lijfrente zijn altijd de huidige belastingregels van toepassing. Dit betekent dat eventuele oudere belastingregels komen te vervallen als u een bancaire lijfrente aankoopt.

Over geldzaken en verzekeren

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en verzekeren: