Direct Ingaande Lijfrente

Wat zijn de voorwaarden

  • Uw geld komt uit een lijfrenteverzekering. U kunt zelf kiezen hoe vaak u de uitkering krijgt: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.
  • Als u naast uw Direct Ingaande Lijfrente een contraverzekering sluit, dan geldt een hogere minimale koopsom van uw lijfrenteverzekering.
  • Afhankelijk van welke wetten en regels die gelden voor uw Direct Ingaande Lijfrente, geldt er een maximum leeftijd om deze verzekering te sluiten. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.

Wilt u precies weten wat de voorwaarden zijn?

Wilt u precies weten wat de voorwaarden voor de Direct Ingaande Lijfrente zijn? Bekijk dan de (polis)voorwaarden bij Brochures & Documenten.

Welke wettelijke regels gelden voor een Direct Ingaande Lijfrente?

U hebt tot 31 december van het jaar volgend op het jaar waarop uw lijfrenteverzekering de einddatum bereikt de tijd om een Direct Ingaande Lijfrente aan te kopen.

Op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001, moet het vrijkomende bedrag worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente-uitkering. Koopt u binnen de genoemde periode geen lijfrente-uitkering aan?  Dan heeft dit fiscale gevolgen voor u.

De in de offerte genoemde uitkeringen zijn bruto bedragen zonder de fiscale inhoudingen. Deze uitkeringen zijn normaal belast volgens de inkomstenbelasting (Box 1). Delta Lloyd is verplicht op uw uitkeringen loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst.

Waar moet u op letten als u een Direct Ingaande Lijfrente afsluit?

  • Het is mogelijk dat u minder geld terug krijgt dan u hebt ingelegd. Dit kan gebeuren als u en uw partner beiden overlijden vlak nadat u de verzekering hebt afgesloten. U hebt dan nog niet zoveel uitkeringen ontvangen. 
  • Als u zelf een contraverzekering afsluit en betaalt, dan moeten uw nabestaanden over de uitkering erfbelastingbetalen. Het betalen van deze erfbelasting kan vaak voorkomen worden. 
  • U kunt de uitkering laten aanpassen aan de stijging van de lonen en prijzen. U kunt dan bij aanvang kiezen tussen een jaarlijkse verhoging van 1%, 2% of 3%. Geen verhoging kan ook. U ontvangt dan vanaf aanvang een hogere gelijkblijvende uitkering. 
  • U bepaalt zelf hoe lang de uitkering duurt: van één jaar tot de rest van uw leven. De duur van uw uitkering is wel afhankelijk van wetgeving en regelgeving.
Verzekeringskaart

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart staat wat wel en niet gedekt is door deze Direct-Ingaande-Lijfrente.