Direct Ingaande Lijfrente

Wat zijn de kenmerken?

  • Gegarandeerde uitkering voor de duur van de uitkeringsperiode.
  • U kiest zelf of u de uitkering ontvangt per maand, per drie maanden (kwartaal), per halfjaar of jaarlijks.

Welke risico’s zijn verbonden aan het sluiten van een Direct Ingaande Lijfrente?

Bij zowel de levenslange als tijdelijke Direct Ingaande Lijfrente is het mogelijk dat u minder geld terug krijgt dan u hebt ingelegd. Dit kan gebeuren als u overlijdt vlak nadat u de verzekering hebt afgesloten. U hebt dan nog niet zoveel uitkeringen ontvangen. En u hebt dus minder geld ontvangen dan u hebt ingelegd.

Kunt u dit risico voorkomen?

  • U kunt afspreken dat de uitkering overgaat op uw partner. Hierdoor zal de uitkering vanaf het begin wel lager zijn. Voor de overgang van de uitkering kunt u ervoor kiezen dat de partner dezelfde of een lagere uitkering krijgt. 
  • Uw nabestaande(n) kunnen een overlijdensrisicoverzekering (contraverzekering) sluiten om dit risico te voorkomen.

Wat is een contraverzekering?

Als u een Direct Ingaande Lijfrente aankoopt is mogelijk dat u minder geld ontvangt aan uitkeringen dan het bedrag dat u hebt ingelegd. Bijvoorbeeld als u en uw partner (de verzekerden) overlijden vlak nadat u de verzekering hebt afgesloten.

U kunt er voor zorgen dat uw nabestaande(n) in die situatie een extra uitkering krijgen. Hiervoor kunnen uw nabestaanden een contraverzekering afsluiten. Dit is een soort overlijdensrisicoverzekering. De contraverzekering keert het afgesproken verzekerde bedrag uit als de langstlevende verzekerde overlijdt voor de einddatum van de contraverzekering.

Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de financiële bijsluiter is zeer klein. Bespreek uw risico met uw financieel adviseur. Zie ook de website van de AFM.

Krijg ik een medische keuring?

Voor het afsluiten van een Direct Ingaande Lijfrente krijgt u geen medische keuring.

Sluiten uw nabestaande(n) een overlijdensrisicoverzekering (contraverzekering) op uw leven af? Dan moet u een vragenlijst over uw gezondheid invullen voordat de verzekering begint. Dit is een gezondheidsverklaring. Met deze  gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of uw nabestaande(n) de contraverzekering kunnen afsluiten.

Verzekeringskaart

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart staat wat wel en niet gedekt is door deze Direct-Ingaande-Lijfrente.