Direct Ingaande Lijfrente

Wat is de Direct Ingaande Lijfrente?

Hebt u een lijfrenteverzekering? En komt er binnenkort een bedrag beschikbaar uit deze verzekering? Dan komt u voor de verplichte keuze te staan op welke manier u het vrijkomende bedrag gaat besteden. Een van de mogelijkheden is het afsluiten van een Direct Ingaande  Lijfrente. U krijgt dan bijvoorbeeld elke maand een uitkering, totdat u overlijdt. Of tot de datum die u met ons afspreekt. U kunt de Direct Ingaande Lijfrente ook afsluiten voor u en uw partner samen. Als u dan overlijdt, krijgt uw partner een uitkering. De hoogte van de uitkeringen is niet afhankelijk van beleggingsresultaten of renteontwikkelingen. U loopt dus geen risico.

Waar moet ik een lijfrenteuitkering aankopen?

Sinds 1 januari 2008 is het niet meer verplicht om uw vrijgekomen lijfrentekapitaal te laten uitkeren of te laten doorgroeien bij een verzekeraar.

U mag zelf kiezen waar u uw lijfrentekapitaal onderbrengt. Delta Lloyd is sinds 1 januari 2018 onderdeel van Nationale-Nederlanden. Daarom kunt u uw lijfrentekapitaal niet meer onderbrengen bij Delta Lloyd. U kunt wel bij Nationale-Nederlanden een bancair product afsluiten. Wilt u liever een lijfrente-uitkering aankopen via een verzekering? Dan kunt u dit doen bij een andere verzekeraar. Meer informatie vindt u ook op www.nn.nl/lijfrente.

 

Welke verschillende lijfrentevormen zijn er?

Overleg met uw verzekeringsadviseur voor de oplossing die bij uw persoonlijke situatie past. Delta Lloyd is sinds 1 januari 2018 onderdeel van Nationale-Nederlanden. Vandaar dat u ook meer informatie kunt vinden op www.nn.nl/lijfrente of in de brochure Vrijkomende lijfrente [PDF] .


Wat kost de Direct Ingaande Lijfrente?

U betaalt de Direct Ingaande Lijfrente met de opgebouwde waarde uit uw lijfrenteverzekering. Deze waarde noemen we een koopsom. Voor het sluiten van deze verzekering betaalt u kosten. Wij brengen kosten in rekening voor de administratie en het beheer van de verzekering. Deze kosten brengen wij in één keer in mindering op de koopsom. De kosten die wij in rekening brengen zijn afhankelijk van de looptijd van de verzekering. U betaalt tijdens de looptijd van de verzekering géén andere kosten voor de verzekering.

In de offerte voor de Direct Ingaande Lijfrente staan de kosten voor deze verzekering precies vermeld. U kunt een offerte opvragen bij uw financieel adviseur. Uw adviseur brengt voor zijn werkzaamheden apart kosten in rekening.

Wat doet uw financieel adviseur?

De financieel adviseur kan samen met u bepalen wat passende dienstverlening is bij dit product. Dat kan betekenen dat hij u eerst adviseert en dan het product  voor u aanvraagt. Het kan ook zijn dat hij alleen het product voor u aanvraagt zonder u eerst te adviseren. Dit laatste heet ‘execution only’ dienstverlening.

Hebt u nog geen financieel adviseur? Zoek een financieel adviseur bij u in de buurt.

Let op!

afb - risicometer - zeer klein

Risico

Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de financiële bijsluiter is zeer klein. Bespreek uw risico met uw financieel adviseur. Zie ook de website van de AFM.

Bij dit product hoort een financiële bijsluiter en een dienstenwijzer.

Financiële bijsluiter
In de financiële bijsluiter staat informatie over het product, de kosten en de risico’s. U kunt deze hieronder downloaden. 

Dienstenwijzer
In de dienstenwijzer staat informatie over onze organisatie, bij wie u terecht kunt met vragen en andere belangrijke gegevens. U kunt deze hieronder downloaden. 

Dienstverlening van Delta Lloyd

Wat doet uw financieel adviseur?
De financieel adviseur kan samen met u bepalen wat passende dienstverlening is bij deze producten. Dat kan betekenen dat hij u eerst adviseert en dan het product voor u aanvraagt. Het kan ook zijn dat hij alleen het product voor u aanvraagt zonder u eerst te adviseren. Dit laatste heet 'execution only' dienstverlening.

Wat doet Delta Lloyd?
Welke vorm van dienstverlening u met uw financieel adviseur hebt afgesproken, weten wij niet. Daarom vinden wij het wel erg belangrijk dat u weet wat u van ons kan verwachten. Wij zullen u goed, tijdig en volledig informeren over onze producten.
Als u kiest voor execution only dienstverlening bepaalt u zelfstandig welke gevolgen uw keuzes hebben op uw toekomstige financiën. Ook bepaalt u zelfstandig of en hoe u rekening houdt met onvoorziene risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Maar u krijgt geen advies. Als u dat wel wilt, dan is het beter om een financieel adviseur te raadplegen.

Dienstverleningsdocument

Het ministerie van Financiën heeft een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij stellen dit document aan u ter beschikking. In dit document leest u wat wij als aanbieder voor u kunnen betekenen bij een Direct Ingaande Lijfrente. In de tekst van het dienstverleningsdocument staat “vermogen opbouwen”. Een specifieke tekst voor de Direct Ingaande Lijfrente is niet door het Ministerie opgesteld. Wij kunnen voorstellen dat dit lastig is voor u. Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Downloads

Verzekeringskaart

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart staat wat wel en niet gedekt is door deze Direct-Ingaande-Lijfrente.