Vrijwilligerswerk in baas zijn tijd

Vrijwilligerswerk in de tijd van de baas? Ja, dat werkt!

16 december 2017

Bijna 1 op 10 medewerkers van Delta Lloyd doet vrijwilligerswerk via Delta Lloyd Foundation. De stichting is in 2008 is opgericht om financiële zelfredzaamheid in Nederland te bevorderen. Maar hoe doen zij dit? We spraken met medewerkers Miranda en Nienke.

Van schulden naar kansen

Klanten en medewerkers van bedrijven vinden het steeds belangrijker dat organisaties iets bijdragen aan de samenleving naast of met hun reguliere werkzaamheden, vertelt Miranda Visser-de Boer, manager bij Delta Lloyd Foundation. “Wij zetten ons met de Foundation in voor het realiseren van financiële zelfredzaamheid van mensen die door schulden in armoede leven. Dat past bij ons. Financiën is immers de expertise van ons als bedrijf. Wij zetten dus letterlijk onze kennis vanuit de organisatie in bij de projecten die we steunen. De Foundation slaat zo een brug tussen de commerciële en maatschappelijke wereld.”

Vrijwilligerswerk in baas zijn tijd

’11.625 huishoudens helpen’

Miranda: “Onze ambitie is om de komende jaren 11.625 huishoudens die in armoede leven, veroorzaakt door schulden, meer financieel redzaam te maken. Ons programma ‘Van schulden naar kansen’ is op dit moment het belangrijkste middel om die ambitie te realiseren. We werken aan een concreet doel: in 5 jaar tijd armoede door probleemschulden in 4 steden in Nederland terugdringen. Die doen we door in die steden als verbindende factor op te treden tussen maatschappelijke organisaties, kennis- en onderzoeksinstituten en vrijwilligers. Ook ondersteunen we maatschappelijk organisaties financieel.”

In 4 stappen naar zelfredzaamheid

Mensen meer financieel redzaam maken klinkt goed. Maar hoe doe je dat dan? Nienke van Dijk heeft het antwoord. Als communicatie- en projectmedewerker van de Foundation koppelt Nienke vrijwilligers aan projecten. “Wij bevorderen de financiële zelfredzaam door bouwstenen en vaardigheden aan te bieden die nodig zijn om uit de schulden te komen. Aan organisaties die mensen met schulden helpen en aan de mensen zelf natuurlijk. Wel moet je dan weten wat wel en niet werkt. Daarvoor hebben we met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzocht welke elementen belangrijk zijn voor financiële zelfredzaamheid.” 

De volgende vier elementen spelen een rol en daarop ligt dan ook de aandacht in de projecten die Delta Lloyd Foundation ondersteunt of organiseert:

• Orde en overzicht houden in de administratie
• Basale kennis en begrip van financiële zaken
• Inkomen genereren
• Uitgaven beheersen

Nienke: “Concrete projecten zijn post sorteren in Amsterdam-Zuidoost en het doen van thuisadministratie in Arnhem. Ons doel is mensen op weg helpen en een eerste stap in de goede richting laten zetten. Door de post te sorteren, zorg je bijvoorbeeld dat er overzicht komt. Daarna probeer je ervoor te zorgen dat er orde blijft. Door middel van coaching en educatie leren we mensen vervolgens de vaardigheden aan die zij nodig hebben om hun uitgaven en inkomsten beter in balans te brengen.”

Resultaat

Miranda: “We kunnen niet beloven dat iedereen uit de schulden komt. In een huishouden is vaak meer aan de hand dan schulden of armoede alleen. In sommige gevallen bijvoorbeeld slechte gezondheid of laaggeletterdheid. Wij geloven wel dat onze aanpak bijdraagt aan een duurzame oplossing. Juist met het aanleren van vaardigheden kunnen we voorkomen dat mensen terugvallen in de schulden. Onze projecten in de wijk worden ook door het lectoraat Armoede Interventies van de HvA onderzocht op impact en effect. We willen hiermee inzicht krijgen in welke aanpak nu het beste werkt in het bestrijden van armoede en schulden. 

“Uit een onderzoek voor een project bleek bijvoorbeeld dat een derde van de deelnemers basale vragen over financiën niet goed beantwoordt of geheel niet begrijpt”, vult Nienke aan. “In een vervolgonderzoek kijken we dan of die bewuste kennis gedurende het project toeneemt. Door het meerjarig effect-onderzoek scherpen we de projecten dus steeds aan. Dan blijkt bijvoorbeeld dat we niet alles tegelijk moeten doen, maar dat je je bij bepaalde doelgroepen of projecten het probleem stap voor stap moet aanpakken.”

Vrijwilligerswerk in baas zijn tijd

500 keer in actie

Er zijn veel vrijwilligers nodig voor de projecten die we ondersteunen, bijvoorbeeld voor het sorteren van de post of het geven van financiële gastlessen. Miranda: “Bij Delta Lloyd werken mensen die verstand hebben van financiën. En die kennis wordt momenteel ingezet door maar liefst 9% van de Delta Lloyd medewerkers via de Foundation. Deze vrijwilligers zijn samen al 500 keer in actie gekomen.  Daar zijn we natuurlijk heel trots op! Maar dat aantal mag heus nog veel meer worden, hoor. Wij merken ook dat medewerkers graag iets bijdragen aan de maatschappij door iets praktisch te doen.”

‘Uit de comfort zone stappen’

Nienke voegt toe: “Het is voor de vrijwilligers ook een goede manier om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, denk aan lesgeven of coachen. Dat doen veel mensen tijdens hun normale werk immers niet of nauwelijks. Voor hen is dat dan echt even uit hun comfort zone stappen, dat maakt je als medewerker sterker. Dit heeft dus ook voor Delta Lloyd grote meerwaarde. Daarnaast komen medewerkers op deze manier in contact met een doelgroep waar ze in de dagelijkse praktijk niet direct mee in aanraking komen. Dat is heel leerzaam. Er ontstaat hierdoor meer begrip als mensen het financieel even niet kunnen rooien.”

Tijd van de baas

Maar dat vrijwilligerswerk is dus onder werktijd? Nienke: “Ja, dat is het beleid wel bij Delta Lloyd. En hier zit ook geen maximum aan qua aantal dagen. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat iedereen het afstemt met zijn of haar leidinggevende. Maar als het kan, doe je dit vrijwilligerswerk inderdaad gewoon in de tijd van de baas. Denk hierbij aan eens per jaar meedraaien met een postsorteeractie of iemand in meerdere sessies op weg naar werk begeleiden met behulp van 1-op-1 coaching.”

Veel voldoening

“Het ‘verlies’ aan uren dat medewerkers aan de Foundation besteden en dus niet aan hun normale werk, wordt met gemak gecompenseerd”, zegt Miranda enthousiast. “Het blijkt dat mensen veel productiever zijn als ze beter in hun vel zitten. Ook komt uit evaluaties dat medewerkers er erg veel voldoening halen uit het vrijwilligerswerk en zich daardoor goed voelen. Dat is aantrekkelijk voor Delta Lloyd én voor de mensen die geholpen worden.

Ook je expertise inzetten?

Wil je als werkgever ook graag een maatschappelijke bijdrage leveren door de expertise van medewerkers in te zetten, dan is dat dus een win-win situatie. Het is vaak ook niet moeilijk om iets te bedenken. Door lokaal en vanuit je eigen expertise te denken, kom je vaak al een heel eind. Zo schenkt een bloemist in Arnhem tweewekelijks bloemen aan eenzame mensen om hen wat extra aandacht te geven. En Miranda ziet ook verschillende mogelijkheden voor MKB’ers: “Advocaten werken vaak al een bepaald percentage van hun tijd aan Pro Deo zaken. En een communicatiespecialist kan bijvoorbeeld voor een lager uurtarief een stichting of goed doel van adviezen voorzien. Het hoeft dus niet altijd vrijwilligerswerk te zijn. Zo had ik zelf vroeger een bijbaan bij een bakker. Aan het einde van de dag ging al het brood dat over was naar de kinderboerderij. Dat werd erg gewaardeerd.” Heb je nog geen idee hoe jouw bedrijf zijn maatschappelijke bijdrage kan leveren? Ga dan in gesprek met verschillende organisaties en stichtingen en ontdek waar hun behoeften liggen.

Meer lezen over hoe Delta Lloyd medewerker Arshad het vrijwilligerswerk zelf ervaart? Lees het artikel ‘Kleine dingen maken een groot verschil’!

Ook interessant voor u: