Huis als pensioen

Je huis als pensioenpotje, hoe werkt het?

15 juni 2017

Uit het rapport ‘Eigen haard is zilver waard’ van vereniging Eigen Huis blijkt dat er een stijgende behoefte is om de eigen woning in te zetten als bron van inkomsten na pensionering. En inderdaad, een huis met afgeloste hypotheek kan zeker voordelen hebben op het moment dat je met pensioen gaat. Maar… kies je dan voor verkoop van je huis of juist voor lagere woonlasten?

Lagere lasten

Van een koophuis dat is afbetaald, kun je op verschillende manieren profiteren tijdens je pensioen. Zo dalen je woonlasten op het moment dat de hypotheek is afgelost. Je betaalt namelijk geen aflossing en rente meer. Veel woningbezitters zijn echter bang dat zij na het aflossen van hun hypotheek toch nog belasting moeten betalen over de waarde van het huis in de vorm van het eigenwoningforfait. Dat forfait is een fictief inkomen dat je als bezitter van een eigen woning volgens de overheid ontvangt. De redenering: je hebt woongenot zonder betaling van huur en dat is een inkomen in natura. Het goede nieuws: als je geen of een kleine eigenwoningschuld hebt, mag je het eigenwoningforfait aftrekken van je ‘inkomen uit werk en woning’ in Box 1. Per saldo betaal je dan dus geen belasting meer voor je huis. Wat je nog wel betaalt, is de gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB).

Wat als je de waarde van je woning als aanvullend pensioenpotje hebt gezien?

Huis verkopen

Wanneer je lagere woonlasten hebt, is het goed mogelijk dat je AOW en (aanvullend) opgebouwd pensioeninkomen voldoende is om mee rond te komen. Maar wat als je de waarde van je woning altijd als aanvullend pensioenpotje hebt gezien? Het geld van de woning staat niet zomaar op je bankrekening, maar zit letterlijk vast in stenen. Als je de hypotheek hebt afgelost of er sprake is van overwaarde, kun je besluiten het huis te verkopen. Het geld komt dan vrij om te besteden en kun je als aanvulling op je pensioen gebruiken. Wel wordt dit geld opgeteld bij je vermogen in box 3. Over het te verwachten rendement op dit vrijgespeelde geld, draag je dan nog vermogensbelasting af, maar alleen over het deel dat boven het vrijgestelde bedrag zit. Hoeveel de verkoop van je huis vervolgens exact bijdraagt aan je inkomen voor later? Je ontdekt het in een paar stappen met het Inkomenskompas.

Bij het verkopen van je huis, zal je wel rekening moeten houden met kosten voor een nieuwe woning. Je kunt ervoor kiezen een goedkopere woning te kopen. Het verschil tussen de verkoopwaarde van je oude huis en de waarde van je nieuwe huis, kun je dan bij je pensioenpot voegen. Ook een huis huren is natuurlijk een mogelijkheid. Dan blijft het hele bedrag van de verkoop van je huis vrij besteedbaar voor je pensioen, maar… je hebt dan nog wel maandelijkse, wellicht iets lagere, woonlasten.

Nu al aflossen?

Je huis versneld afbetalen heeft dus voordelen wanneer je met pensioen gaat. Het kan daarom aantrekkelijk zijn daar nu al op te anticiperen door extra hypotheek af te lossen. Een hypotheekadviseur kan je daarover adviseren.

Ook interessant voor u: