Duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je voor duurzame inzetbaarheid van je medewerkers?

11 april 2017

Organisaties die investeren in de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en meer productiviteit. Wat is duurzame inzetbaarheid en wat kun je hier als werkgever aan doen?

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Er bestaan veel verschillende definities voor duurzame inzetbaarheid. Volgens het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is duurzame inzetbaarheid ‘het vermogen van medewerkers om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren’. Hoewel een werknemer voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar inzetbaarheid, ligt het voor de hand dat je hier als werkgever aan bijdraagt. Met betrokken en gezonde medewerkers maak je jouw bedrijf immers nog succesvoller.

Inspiratie

Door de stijgende AOW-leeftijd moeten we allemaal steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen dat je organisatie wendbaar blijft. Op de website Op weg naar duurzame inzetbaarheid, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staan allerlei verhalen van werkgevers en werknemers die laten zien hoe zij met duurzame inzetbaarheid omgaan en wat dat opleverde. Daarnaast vind je er tal van hulpmiddelen en bijeenkomsten op het gebied van o.a. gezondheid, werkplezier en ontwikkeling.

Als je medewerkers gezond en betrokken zijn, zorgt dit voor minder verzuim

Aandacht doet wonderen

Als je medewerkers gezond en betrokken zijn, zorgt dit voor minder ziekteverzuim. Immers, als je met plezier werkt, levert dat energie op in plaats van dat het energie kost. De kans op stress en burn-out wordt daardoor aanzienlijk kleiner. Stress op de werkvloer is op dit moment beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Wees dus alert op signalen van medewerkers die niet goed in hun vel zitten en maak het bespreekbaar. Aandacht doet wonderen en medewerkers functioneren beter als zij zich echt gehoord voelen door hun leidinggevende en collega’s.

Investeer in opleiding en ontwikkeling

Het is belangrijk dat je bedrijf en medewerkers zich blijven aanpassen aan de ontwikkelingen in de markt. Dat betekent ook dat de kennis en skills van je medewerkers up-to-date moeten blijven. Daarvoor kun je denken aan opleidingen en trainingen, maar ook aan coaching van (jongere) collega’s of het deelnemen aan inhoudelijke en/of netwerkbijeenkomsten.

Bied je werknemers een gezondheidscheck aan

Sinds 1 januari 2017 biedt Delta Lloyd de Persoonlijke Gezondheidscheck aan. Via een online vragenlijst krijg je inzicht in je eigen gezondheid en risico’s. Bied deze (anonieme) gezondheidscheck aan je medewerkers aan. Met de adviezen en tips uit het rapport kunnen ze zelf actief aan de slag om hun gezondheid te verbeteren. Lees meer over de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Duurzame inzetbaarheid

'We moeten met elkaar langer doorwerken en dan kun je niet achterover leunen'

Top50! programma

Delta Lloyd wil als pensioenverzekeraar op een inhoudelijke manier bijdragen aan het onderwerp ‘langer doorwerken’. Voor haar eigen medewerkers is Delta Lloyd daarom een ontwikkelprogramma voor 50plussers gestart. Stephanie Bouman, HR adviseur bij Delta Lloyd en verantwoordelijk voor het programma Top50!: “We moeten met elkaar langer doorwerken en dan kun je niet achterover leunen. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat met name de 50+ generatie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Met een carrièrepad van minstens vijftien jaar in het vooruitzicht is het ook voor deze groep nog zeer relevant om zich te blijven ontwikkelen.“ Over het programma zegt Stephanie: “Scherp zijn op veranderingen en goed voor jezelf zorgen, is noodzakelijk om van toegevoegde waarde te blijven. Hoe kun je jouw ervaring verzilveren richting de toekomst en zorg je ervoor dat je zelf de regie houdt? Top50! helpt daarbij.”

Eyeopener

Medewerkers van Delta Lloyd zijn enthousiast over het Top50! programma. Wilma van Laar: “Je neemt de tijd voor jezelf en denkt na over wie je bent, wat je doet en wat je nog wilt.” Voor Jan Job Mol was de component ‘energie & vitaliteit’ de grootste eyeopener. “Het gaat er niet alleen om de dingen in je hoofd op een rijtje te hebben, maar je moet ook zorgen dat je lichaam fit en energiek genoeg is om je ideeën ten uitvoer te brengen.” Joost Peters voegt daar aan toe: “Tijdens Top50! zet je ook heel concrete stappen, bijvoorbeeld om jezelf nieuwe gewoontes aan te leren en niet in oude reflexen te vervallen."

Duurzame inzetbaarheid

Risico’s in beeld

Je kunt dus als werkgever veel doen aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Toch is het ook verstandig om je te verzekeren voor de (financiële) risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ben jij je voldoende bewust van deze risico’s voor jouw bedrijf? Doe eens de kennistest voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. In 3 minuten heb je de risico's en oplossingen helder in beeld. Lees hier meer over het verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Ook interessant voor u: