Binnenvaart Cascoverzekering

Wat zijn de voordelen?

  • Flexibele oplossingen voor exploitanten/eigenaren van bedrijfsmatig gebruikte binnenvaartschepen en bedrijfsvaartuigen met een waarde tot 2.500.000,-.
  • Duidelijke voorwaarden met ruime dekkingsmogelijkheden.
  • P&I dekking (deze dekking dekt de aansprakelijkheidsrisico’s verbonden aan het verschepen van goederen, grondstoffen en producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ladingschade, olieverontreiniging of ongelukken aan boord) sluit naadloos aan op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en biedt dekking voor belangrijke standaarduitsluiting.