OHRA fondswijziging

Slotdividend

Waarom krijg ik voor een aantal OHRA fondsen slotdividend?

Deze specifieke fondsen worden samengevoegd met Delta Lloyd fondsen en naar Luxemburg verplaatst. Vanwege de fiscale regels rond de verplaatsing naar Luxemburg wordt een eenmalig slotdividend uitgekeerd of herbelegd. Voor u geldt dat er wordt uitgekeerd of herbelegd naar wat bij u gebruikelijk is in geval van een dividenduitkering. Op een aantal fondsen wordt er geen slotdividend uitgekeerd. Deze fondsen worden samengevoegd met Delta Lloyd fondsen in Nederland.

Op welke samengevoegde fondsen zit een eenmalig slotdividend?

Verdwijnend fonds Wordt samengevoegd met:
OHRA Aandelen Fonds  Delta Lloyd L Global Theme Fund
OHRA Care Fund  Delta Lloyd L Health Development Fund 
OHRA Milieutechnologie Fonds Delta Lloyd L Water & Climate Fund 
OHRA New Energy Fonds  Delta Lloyd L New Energy Fund 
OHRA Onroerend Goed Fonds  Delta Lloyd L Global Property Fund 
OHRA Spaardividendfonds  Delta Lloyd L Money Market Fund 
OHRA Technology Trend Fund  Delta Lloyd L Technology Trends Fund 

Wanneer wordt het slotdividend uitgekeerd?

Dit dividend wordt voorafgaand aan de omzetting, doch uiterlijk 1 juni 2010, uitgekeerd danwel herbelegd.

Wat zijn fiscale consequenties van het slotdividend?

Delta Lloyd Assetmanagement houdt 15% dividendbelasting in op het slotdividend en draagt deze af aan de Nederlandse fiscus. Deze belasting ziet u terug in uw fiscale jaaropgave. Uitzondering hierop is de Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening.