OHRA fondswijziging

Data en procedure

Belangrijke momenten voor de Luxemburgse fondsen

Belangrijke momenten Datum
Laatste dag voor aan- en verkooporders in het OHRA fonds 7 juni 2010 (14.30 uur)
Laatste dag voor switchopdrachten in het OHRA fonds 21 mei 2010 (14.30 uur)
Bepalen ruilverhouding 11 juni 2010
Publicatie ruilverhouding op www.deltalloydassetmanagement.com 14 juni 2010
Advertentie ruilverhouding in het Financieele Dagblad 15 juni 2010Belangrijke momenten voor de Nederlandse fondsen

Belangrijke momenten Datum
Laatste dag voor aan- en verkooporders in het OHRA fonds 31 mei 2010 (14.30 uur)
Laatste dag voor switchopdrachten in het OHRA fonds 17 mei 2010 (14.30 uur)
Bepalen ruilverhouding 1 juni 2010
Publicatie ruilverhouding op www.deltalloydassetmanagement.com 2 juni 2010
Advertentie ruilverhouding in het Financieele Dagblad 3 juni 201

Tot wanneer kunt u transacties doen in de fondsen?

Voor de OHRA Fondsen die naar Luxemburg verhuizen geldt dat u tot 7 juni 2010 14.30 uur uw aan- en verkoop orders kunt doorgeven. Een switchopdracht kunt u doorgeven tot 21 mei 2010, 14.30 uur.

Voor het OHRA Obligatie Dividend Fonds en het OHRA Totaal Fonds geldt dat u tot maandag 31 mei 2010, 14.30 uur uw aan- en verkoop orders kunt doorgeven.
Een switchopdracht kunt u doorgeven tot maandag 17 mei 2010, 14.30 uur

Hoe wordt de omwisseling voor u geregeld?

Voor ieder aandeel in een OHRA beleggingsfonds ontvangt u een omgerekend aantal aandelen in het Delta Lloyd beleggingsfonds. Dit wordt automatisch en kosteloos voor u geregeld. U hoeft daarvoor niets te doen. Ontvangt u rekeningafschriften? Dan krijgt u een overzicht van het nieuwe aantal posities in uw Delta Lloyd beleggingsfondsen

Wanneer vinden de fusie en de omruiling plaats?

1. Nederlandse fondsen
Op 1 juni 2010 wordt, tegen de intrinsieke waarde van de beleggingsfondsen die op die ochtend wordt vastgesteld, de ruilverhouding bepaald. Voor de waarde van de aandelen in het verdwijnende fonds, ontvangt u aandelen in het verkrijgende beleggingsfonds. De fusie en omruiling vinden plaats op 1 juni 2010.

2. Luxemburgse fondsen
Op vrijdag 11 juni 2010 wordt, tegen de intrinsieke waarde van de beleggingsfondsen die op die ochtend wordt vastgesteld, de ruilverhouding bepaald. Voor de waarde van de aandelen in het verdwijnende beleggingsfonds, ontvangt u aandelen in het verkrijgende beleggingsfonds.
De fusie en omruiling vinden plaats op vrijdag 11 juni 2010

Wat gebeurt er als ik automatisch beleg?

Belegt u automatisch in OHRA beleggingsfondsen dan wordt dit voor u omgezet naar een automatische belegging in het nieuwe Delta Lloyd beleggingsfonds. U hoeft hiervoor niets te doen.

Welke OHRA Fondsen worden naar Luxemburg verplaatst?

Overzicht Luxemburgse fondsen
Verdwijnend fonds Ontvangend fonds fondscode
OHRA Aandelen Fonds            Delta Lloyd L Global Theme Fund DLB101
OHRA Care Fund Delta Lloyd L Health Development Fund DLB175
OHRA Milieutechnologie Fonds Delta Lloyd L Water & Climate Fund DLB106
OHRA New Energy Fonds Delta Lloyd L New Energy Fund DLB108
OHRA Onroerend Goed Fonds Delta Lloyd L Global Property Fund DLB110
OHRA Spaardividendfonds Delta Lloyd L Money Market Fund DLB111
OHRA Technology Trend Fund Delta Lloyd L Technology Trends Fund DLB176

Welke OHRA Fondsen blijven in Nederland?

In onderstaande overzicht ziet u welke fondsen in Nederland genoteerd blijven:

Overzicht Nederlandse fondsen

Verdwijnend fonds Ontvangend fonds Fondscode
OHRA Obligatie Dividend   Fonds                                      Delta Lloyd Rente Fonds DLB022
OHRA Totaal Fonds Delta Lloyd Mix Fonds DLB020

Hoe wordt de ruilverhouding bepaald van de fondsen?

Tegen de intrinsieke waarde van de beleggingsfondsen die wordt vastgesteld wordt de ruilverhouding bepaald. Voor de waarde van de aandelen in het verdwijnende OHRA beleggingsfonds, ontvangt u aandelen in het verkrijgende Delta Lloyd beleggingsfonds. 

Voorbeeld: 
U hebt 100 aandelen in het verdwijnende OHRA Aandelen Fonds. Deze aandelen gaan over in het verkrijgende Delta Lloyd L Global Theme Fund.
De intrinsieke waarde van het verdwijnende OHRA Aandelen Fonds 
is per aandeel € 13,397. 
De intrinsieke waarde van het verkrijgende Delta Lloyd L Global Theme Fund
is € 10,35.
De vastgestelde ruilverhouding is: 13,397:10,35 = 1,2944.

Dit betekent dat u ontvangt:
U had 100 aandelen in het OHRA Aandelen Fonds. Deze aandelen worden omgeruild voor : 100 x 1,2944 = 129,4400 aandelen Delta Lloyd L Global Theme Fund.

Wat is de intrinsieke waarde?

De intrinsieke waarde is de theoretische waarde van een aandeel, die berekend wordt door de waarde van de bezittingen te verminderen met de schulden en het saldo te delen door het aantal uitstaande aandelen.