OHRA fondswijziging

Algemeen

Delta Lloyd Asset Management heeft besloten de OHRA beleggingsfondsen (niet zijnde profielmixfondsen) te fuseren met Delta Lloyd beleggingsfondsen en daarmee deels te verplaatsen naar Luxemburg. Meer informatie over de fusie en verplaatsing vindt in de en op deze pagina.

Wie is Delta Lloyd Asset Management?

Delta Lloyd Asset Management is de vermogensbeheerder binnen Delta Lloyd Groep. Zij beheren het vermogen van de verzekeringsmaatschappijen van Delta Lloyd Groep en zijn de fondsbeheerders van de OHRA en Delta Lloyd beleggingsfondsen.

Waarom stopt Delta Lloyd met de OHRA beleggingsfondsen?

In de jaren negentig is onder de merknaam OHRA een assortiment beleggingsfondsen met succes in de markt gezet. Delta Lloyd Asset Management is sinds enkele jaren de fondsbeheerder van de OHRA beleggingsfondsen.

Onder de merknaam Delta Lloyd beheert Delta Lloyd Asset Management een breed palet beleggingsfondsen. Soms ook met vrijwel dezelfde beleggingsdoelstelling als de OHRA beleggingsfondsen. In het streven met een krachtige naam naar buiten te treden veranderen de OHRA-beleggingsfondsen van naam. De huidige OHRA beleggingsfondsen fuseren met een vergelijkbaar beleggingsfonds onder de merknaam Delta Lloyd.

Wat betekent deze omzetting?

De aanpassing is tevens aanleiding om niet alleen een naamswijziging door te voeren, maar ook om de OHRA beleggingsfondsen samen te voegen met bestaande Delta Lloyd beleggingsfondsen. Hierdoor wordt er ook een aantal beleggingsfondsen naar Luxemburg verplaatst. De nieuwe beleggingsfondsen hebben een gelijkwaardig beleggingsbeleid.

Wijzigen ook andere marktpartijen hun beleggingsfondsen?

Mede onder invloed van de economische crisis vindt er wereldwijd een rationalisatie van het beleggingsfondsen aanbod plaats. Algemeen is het streven schaalvoordelen en meer efficiency te realiseren, wat het resultaat van het beleggingsfonds ten goede zal komen.

Wie heeft de samenvoegingen van deze fondsen goedgekeurd?

Op 1 april 2010 heeft er een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaatsgevonden. De aandeelhouders zijn daarbij ingelicht over de fusie van OHRA-fondsen, welke een notering krijgen in Luxemburg, en hebben hiermee ingestemd.
Op 28 april 2010 heeft er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats- gevonden, waarbij de aandeelhouders zijn ingelicht over de fusie van de OHRA-fondsen, welke een notering in Nederland behouden, en hebben hiermee ingestemd.