Print pagina

Kosten beleggen

Kiest u voor online beleggen? Dan kiest u voor Delta Lloyd E-bankieren en betaalt u geen transactiekosten bij Delta Lloyd Bank. Transactiekosten zijn kosten die u betaalt voor het aankopen, verkopen of het ruilen (switchen) van uw aandelen in een beleggingsfonds.

In onderstaand overzicht ziet u de kosten voor beleggen (vanaf 1 september 2014).

TRANSACTIEKOSTEN PER OPDRACHT BIJ: Aankoop Verkoop Ruilen (switchen tussen aandelen)
E-bankieren (online beleggen) gratis gratis gratis
Automatisch beleggen * gratis niet van toepassing niet van toepassing
Rechtstreeks beleggen ** gratis niet van toepassing niet van toepassing

* Automatisch beleggen: Delta Lloyd Bank incasseert periodiek geld dat wij vervolgens voor u beleggen (volgens een verdeling die u vooraf met ons afspreekt).

** Rechtstreeks beleggen: u boekt zelf geld naar ons over en geeft in deze transactie aan (onder vermelding van een fondscode) in welk fonds u wilt beleggen.

Let op: Wilt u de rekening opheffen? Zorg dan dat u geen beleggingen meer op de rekening hebt. Als wij de beleggingen voor u moeten verkopen, betaalt u 0,4% transactiekosten.

Bewaarloon

Per jaar betaalt u 0,7% van uw gemiddelde belegd vermogen aan Delta Lloyd Bank. Het bewaarloon betaalt u eens per kwartaal. Na afloop van elk kwartaal berekenen wij het gemiddelde van uw belegd vermogen in dat kwartaal. Over dat bedrag betaalt u bewaarloon met een maximum van € 375,- per kwartaal.

Lees hier de veelgestelde vragen over het bewaarloon.

Kosten beleggingsfondsen verwerkt in koersresultaat

De kosten van beleggingsfondsen worden door de fondsbeheerder in rekening gebracht. Elk beleggingsfonds maakt kosten, zoals de jaarlijkse beheervergoeding, allerlei operationele kosten (voor administratie, marketing, bewaren van effecten, toezicht etc.) en de transactiekosten die het fonds zelf maakt bij het kopen en verkopen van effecten. Deze kosten betaalt u als belegger niet direct maar indirect – doordat deze kosten binnen het fonds in rekening worden gebracht, drukken zij de koers van het fonds.

Ieder beleggingsfonds moet inzicht geven in haar kosten en doet dat in de regel door de kosten uit te drukken in een percentage 'lopende kosten'. De hoogte van de lopende kosten per fonds zijn terug te vinden bij de Fondsen- en koersinformatie en in de Essentiële Beleggersinformatie.