Kritische vragen risico's en kosten

Kritische vragen over de risico’s en kosten van beleggen.

Wat zijn de algemene risico’s van beleggen?

De meest voorkomende risico’s zijn:

 • Marktrisico: Uw belegging wordt minder waard door de algemene economische situatie.
 • Renterisico: De waarde van een belegging kan dalen als de marktrente stijgt.
 • Kredietrisico: Onderneming waarin wordt belegd is niet in staat om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 • Liquiditeitsrisico: Het risico dat de belegging niet of nauwelijks kan worden verhandeld.  Hierdoor is de belegging niet of tijdelijk niet te verkopen.
 • Valutarisico: Er wordt belegd in een ander valuta dan de euro. Daalt de koers in vergelijking met de euro dan heeft dit negatieve invloed.
 • Herbeleggingsrisico: als u rente (obligaties) of dividend (aandelen) ontvangt, weet u niet of u dit met hetzelfde rendement kunt herbeleggen.
 • Veranderingen in uw persoonlijke situatie: dit kan in de toekomst aanleiding zijn om uw rekening aan te passen. Hierdoor kan het voorkomen dat u uw beleggingen op een minder geschikt moment moet verkopen. Ook kunt u te maken krijgen met extra kosten.

Wat zijn de specifieke risico’s bij fondsbeleggen?

 • Koersrisico: Bij beleggingsfondsen is het risico op koersschommelingen groot. De waarde van een beleggingsfonds kan dalen als de waarde van de beleggingen in het fonds daalt of als de directe opbrengst van de beleggingen daalt.
 • Debiteurenrisico: Bij een faillissement van een beleggingsfonds of de bedrijven waarin het fonds belegt, kunnen uw beleggingen niets of nog heel weinig waard zijn.
 • Geografisch/sector risico: De waarde van een fonds dat belegt in een specifieke regio (bijvoorbeeld in Azië) of sector (bijvoorbeeld telefonie) is vooral gevoelig voor ontwikkelingen in die regio of die sector. Gaat het in die regio of sector slecht, dan kan dat een grote waardedaling van het fonds tot gevolg hebben, ondanks de spreiding binnen het fonds over meerdere beleggingen.
 • Omslagrisico: Een beleggingsfonds bestaat soms uit meerdere subfondsen. Een slecht resultaat van een subfonds kan verrekend worden met resultaat overige subfondsen.
 • Fondsen kunnen door fondsbeheerders uit de markt worden gehaald of omgezet naar andere fondsen.

Het is belangrijk dat u de risico’s van beleggen in beleggingsfondsen goed begrijpt voordat u gaat beleggen. De risico’s verschillen sterk per beleggingsfonds. Meer informatie over de risico’s van een bepaald fonds kunt u terugvinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) van dat fonds. Hier vindt u een overzicht van de risico's van onze beleggingsfondsen. [PDF]

Kan ik de risico’s bij het beleggen ook beperken?

Wie belegt, kan risico’s nooit helemaal uitsluiten. Rendementen kunnen namelijk schommelen. U loopt altijd de kans om (een deel van) uw inleg kwijt te raken. Over het algemeen betekent een hoog rendement ook een hoog risico. Bedenk daarom van te voren hoeveel risico u wilt nemen. Ook kan het verstandig zijn om gespreid in te stappen. Bijvoorbeeld elke maand met een klein bedrag en niet in één keer een groot bedrag. Daarmee voorkomt u dat u per ongeluk op een piekdag instapt.

Hoe kan ik de risico’s inschatten als ik ga beleggen?

Sinds 1 juli 2012 zijn beleggingsinstellingen door de AFM verplicht Essentiële Beleggersinformatie (EBi) beschikbaar te stellen. In de EBi vindt u informatie over de kosten en de risico’s van het  beleggingsfonds. De EBI is bedoeld om beleggingsfondsen onderling te kunnen vergelijken. U kunt de EBI en andere fondsinformatie zoals het prospectus vinden op de websites van de fondsaanbieders [PDF] .

Waar moet ik op letten als ik mijn beleggingsportefeuille samenstel?

Ga bij uzelf na waarom u wilt beleggen, wat uw financiële situatie is en hoeveel risico u wilt nemen. Laat uw portefeuille altijd aansluiten bij uw risicoprofiel en zorg voor een goede spreiding van uw  vermogen. De categorieën waarover u uw vermogen kunt spreiden zijn sparen, aandelen, obligaties en vastgoed.

De verdeling die u kiest, hangt af van uw beleggersprofiel. U kunt dit profiel bij veel aanbieders online vaststellen, maar u kunt zich ook door een financieel adviseur laten adviseren. Uw financieel adviseur controleert dan of uw beleggingsportefeuille past bij uw risicoprofiel. Hierbij kijkt hij onder andere naar uw kennis en ervaring op het gebied van beleggen. Vaak gebruikt een financieel adviseur een standaard vragenlijst (geschiktheidstoets) om uw risicoprofiel vast te stellen. Het is verstandig om uw financieel adviseur te vragen het risicoprofiel in een gesprek toe te lichten. Hoewel de vragenlijst een goed hulpmiddel is, zijn het zijn juist de uitkomsten van het gesprek die het beste een beeld geven van uw situatie.

Hoe behaal ik rendement op beleggingsfondsen?

Fondsbeleggers kunnen op 2 manieren rendement behalen op een beleggingsfonds, dividendrendement en koersrendement.
 1. Dividendrendement: een beleggingsfonds keert dividend uit.
 2. Koersrendement: de koers van een beleggingsfonds kan schommelen. Als de onderliggende waarden in het fonds gemiddeld goed presteren kan de koers van het fonds stijgen. Zijn de prestaties gemiddeld slecht, dan daalt de koers.
Als u op een bepaald moment niet belegt in fondsen, dan ontvangt u de variabele rente over uw saldo. Eventueel kunt u ook kiezen voor een vast rentepercentage gedurende een bepaalde looptijd (deposito).

Wat kost beleggen?

Transactiekosten
Bij Delta Lloyd Bank betaalt u geen transactiekosten.

Servicekosten
Per jaar betaalt u 0,55% van uw gemiddelde belegd vermogen servicekosten aan Delta Lloyd Bank. De servicekosten betaalt u eens per kwartaal. Na afloop van elk kwartaal berekenen wij het gemiddelde van uw belegd vermogen in dat kwartaal. Over dat bedrag betaalt u servicekosten met een maximum van € 350,- per kwartaal.

Fondskosten
Fondskosten zijn indirecte kosten die worden afgetrokken van de waarde van het fonds. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds. Fondskosten bestaan uit de beheervergoeding, een eventuele prestatievergoeding, operationele kosten (zoals marketingkosten en juridische kosten) en transactiekosten (de kosten die het fonds maakt voor het aan- en verkopen van posities).

Waarom moet ik servicekosten betalen?

Sinds 1 januari 2014 geldt er een provisieverbod voor beleggingsdiensten. Dat houdt in dat banken geen vergoeding meer mogen ontvangen van de beheerders van beleggingsfondsen. Die vergoeding zat voor die tijd verwerkt in de beheervergoeding van het fonds, die daardoor hoger was. U betaalt nu rechtstreeks aan de bank.

Is er een maximumbedrag qua servicekosten?

Ja, u betaalt nooit meer dan € 350,- per kwartaal.

Kan ik mijn beleggingen verkopen om deze kosten te voorkomen?

U kunt natuurlijk altijd besluiten uw beleggingen te verkopen. Als u niet belegt, betaalt u ook geen servicekosten.

Kan ik kiezen welk van mijn fondsen wordt verkocht om de servicekosten te betalen?

Nee, als er niet voldoende saldo op uw belegginsgrekening staat om de servicekosten te betalen, verkopen wij een deel van uw beleggingen. Dat gebeurt evenredig, zodat de verhouding tussen de fondsen in uw portefeuille gelijk blijft.

Krijg ik een aankondiging als de servicekosten in rekening wordt gebracht?

Nee. Na afloop ziet u online het bedrag dat wij hebben afgeschreven. Hebt u geen toegang tot Delta Lloyd E-Bankieren? Dan ontvangt u een rekeningafschrift.

Worden de kosten op een vast moment in het jaar verrekend?

Ja, na afloop van elk kwartaal.

Moet ik Delta Lloyd Bank machtigen om de kosten te verrekenen?

Nee, dat is niet nodig.

Kunnen de servicekosten ook van mijn betaalrekening worden afgeschreven?

Nee, dat is niet mogelijk. De kosten worden verrekening met het saldo op uw beleggingsrekening. Als dat niet genoeg is, wordt een gedeelte van uw beleggingen verkocht.

Kunt u geen beleggingsorders doorgeven?

Zijn de knoppen 'verkopen, kopen en switchen' niet zichtbaar in E-bankieren of in de Delta Lloyd Bank App? Dat kan komen omdat u de vragen over uw kennis van en ervaring met beleggen nog niet heeft ingevuld. Neem contact met ons op en wij kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat u zo snel mogelijk (weer) kunt beleggen.