Kritische vragen beleggingsfondsen

Kritische vragen over beleggingsfondsen.

Heb ik via de bank, beleggingsinstelling of intermediair toegang tot de beste beleggingsfondsen?

Veel banken of vermogensbeheerders bieden toegang tot maar een beperkt aantal fondsen. Van hun eigen merk, of één waar zij meer aan verdienen. Kijk dus kritisch naar het assortiment en de diversiteit daarvan. En vraag de adviseur ook te motiveren waarom hij bepaalde beleggingen of fondsen adviseert. Wees sceptisch als deze alleen van het eigen ‘huismerk’ zijn.

Is het beleggingsfonds met de laagste kosten ook het beste fonds?

Vooraf is niet vast te stellen welk van de beleggingsfondsen het beste is. Er is meer van belang dan lage kosten. Zoals het rendement op de beleggingen, de risico’s van beleggen en de beleggingsperiode. Maar ook of een fonds actief of passief beheerd wordt. Zo zal een actiever beheer van een fonds leiden tot hogere kosten. Maar wel de kans geven op een hoger rendement.

Bij een actief beheerd fonds bepaalt de professionele fondsmanager aan de hand van het in het prospectus vastgelegde beleggingsbeleid in welke sectoren en regio’s hij belegt. Deze fondsmanager neemt dus zelf actief de beleggingsbeslissingen. Een passief beheerd beleggingsfonds volgt een bepaalde index, zoals de AEX-index. Een andere naam voor dit soort beleggingsfondsen is een index-beleggingsfonds of een tracker (volger).

Wat zijn obligatiefondsen en waar moet ik op letten?

Obligatiefondsen beleggen in staats- en bedrijfsleningen. Obligaties worden 'vastrentend' genoemd omdat de rente voor de lening vooraf vaststaat. Toch zijn er grote verschillen in de prestaties en risico’s van de verschillende obligatiefondsen. Kijk in het prospectus van een fonds wat de beleggershorizon van het fonds is en in welke risicoklasse het fonds valt. Kijk verder naar de prestaties op langere termijn en vraag aan uw adviseur hoe hij deze prestaties beoordeelt.

Hoe kan ik volgen of mijn portefeuille genoeg rendement oplevert?

Veel beleggingsfondsen worden vergeleken met een benchmark. Zo kunt u zien hoe het fonds waarin u belegt presteert ten opzichte van andere soortgelijke fondsen. Daarnaast zijn er verschillende analistenbureaus die fondsen met elkaar vergelijken. Zij laten u zien hoe uw beleggingsfonds het ten opzichte van concurrerende fondsen doet. De driemaandelijkse Top 100 beleggingsfondsen van Elsevier bijvoorbeeld. U kunt ook uw eigen portefeuille volgen door middel van een portefeuilletool. Dit is een online tool waarin u uw aandelen en beleggingsfondsen kunt invullen. Vervolgens kunt u volgen hoe uw beleggingen presteren. Deze tool wordt door veel aanbieders aangeboden.

Waarom zijn de historische prestaties van een fonds belangrijk?

Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. En de resultaten op korte termijn al helemaal niet. Maar rendementen over vijf of liever nog tien jaar geven wel inzicht in de verhouding tussen het genomen risico en het behaalde rendement. Vraag hier altijd naar voordat u instapt.

Staat het fondsrendement wel in goede verhouding tot het risico en de kosten?

Staart u zich niet blind op alleen hoge rendementen en lage kosten. Hoge rendementen uit het verleden lijken aantrekkelijk. Maar vaak is er een keerzijde. Namelijk dat er ook bovengemiddelde risico’s genomen worden om die rendementen te behalen.

Hetzelfde geldt voor lage kosten. Deze lijken aantrekkelijk. Maar als een fonds passief beheerd wordt, kan het rendement ook achterblijven bij marktontwikkelingen. Vraag dus goed door bij uw adviseur.