MiFID

Bescherming voor beleggers

Informatie over MiFID

De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), is een Europese richtlijn. De MiFID zorgt dat beleggingsondernemingen en banken die beleggingsdiensten uitvoeren binnen de Europese Unie, gelijk handelen. De MiFID is dus ook van toepassing op Delta Lloyd Bank NV. De MiFID staat ook in de Nederlandse wet.

Wat is het doel van MiFID?

De MiFID streeft naar eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten binnen de landen van de Europese Unie. Dankzij de MiFID worden uw belangen als belegger optimaal beschermd.

Bovendien helpt de richtlijn ons een optimale invulling te geven aan onze rol als uw huisbankier. Door de MiFID hebben wij alle reglementen, brochures en formulieren aangepast om u nóg beter van informatie te kunnen voorzien.

Gedragsregels MiFID

Veel van de nieuwe MiFID-regels zijn gedragsregels. Regels die wij moeten naleven. Een goed voorbeeld zijn de nieuwe regels om financiële instrumenten te regelen. Financiële instrumenten zijn bijvoorbeeld aandelen, waardepapieren van bedrijven en overheden, beleggingsfondsen, en derivaten. Derivaten zijn beleggingen waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een ander goed, zoals aandelen en olie. We gebruiken ze om risico’s te verkleinen.

In de Algemene Voorwaarden Beleggen [PDF]  hebben wij een aantal informatieverplichtingen van de MiFID verwerkt. Hierin vindt u onder meer:

  • informatie over onze vergunning
  • de talen waarin u met ons kunt communiceren
  • informatie over de zogenoemde vangnetregeling
  • informatie over onze klachtenregeling
  • informatie over beloningen (provisie) aan anderen

Voorwaarden en Downloads

Nieuw beleggersprofiel

Tot voor kort gold: als u bij ons zelfstandig belegt, hebt u een uitgebreid beleggersprofiel nodig. Dat profiel brengt uw beleggerskennis en -ervaring in beeld. Maar ook uw financiële positie, uw beleggingsdoel en het gewenste risico. Door de MiFID hebben wij deze voorwaarde aangepast. De MiFID biedt banken namelijk de ruimte om bij de dienst Zelfstandig Beleggen slechts beperkte informatie van klanten in te winnen. De richtlijn schrijft gedetailleerd voor welke achtergrondinformatie nodig is om de dienst te kunnen aanbieden. Als u zelfstandig belegt, hebt u dus geen uitgebreid beleggersprofiel (meer) nodig.

Wat is ons beleid bij uitvoering van opdrachten?

Wij hebben ervoor gekozen om al uw opdrachten te laten uitvoeren door Kasbank. Om uw opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, houdt zij rekening met alles wat belangrijk kan zijn. Denk daarbij aan de prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling. Geeft u opdrachten aan ons door? Of blijft u gebruikmaken van de dienst Zelfstandig Beleggen? Dan gaan we ervan uit dat u instemt met ons Orderuitvoeringsbeleid. Wij stellen u niet apart op de hoogte van veranderingen van de plaatsen van uitvoering (plaatsen waar in beleggingen wordt gehandeld, zie de lijst hieronder). Via onderstaande tabel kunt u het Orderuitvoeringsbeleid downloaden.

Voorwaarden en Downloads

Wat is ons beleid bij belangenconflicten?

Is er sprake van een belangenconflict? Dan kunt u erop vertrouwen dat uw belangen niet worden geschaad. Als wij betrokken raken in een conflict, hanteren wij interne regels. Deze regels zijn bedoeld om mogelijke benadeling van onze klanten te voorkomen. Wij hebben onze interne regels vastgelegd in ons Beleid Belangenconflicten. U kunt dit document downloaden in onderstaande tabel.

Voorwaarden en Downloads

De klantenclassificatie

Bij de dienst Zelfstandig Beleggen delen wij de meeste klanten in als niet-professioneel. Dat betekent dat wij u de hoogste bescherming bieden. U kunt ons vragen om als professionele klant te worden behandeld. In werkelijkheid bieden wij dezelfde bescherming aan de niet-professionele en de professionele klant.

Wij hebben onze klantbescherming in regels vastgelegd. Het gaat om:

  • regels voor geschiktheid
  • regels voor communicatie en reclame-uitingen
  • regels voor rapportage aan klanten
  • een vangnetregeling   

Een uitwerking van de regels vindt u hieronder.

Geschiktheid

Wilt u gebruikmaken van de dienst Zelfstandig Beleggen? Dan kijken wij of dit bij u past. Beschikt u over de nodige beleggerskennis en –ervaring? Begrijpt u welke risico’s er aan zelfstandig beleggen verbonden zijn? Dit noemen wij de passendheidstoets. Hebt u volgens ons onvoldoende kennis in huis, dan geven wij u een waarschuwing. Hebt u al vóór 1 november 2007 een Beleggersrekening bij ons afgesloten? Dan hoeft u de toets niet alsnog te maken.

Communicatie en reclame-uitingen

Wij willen dat alle informatie voor onze klanten aan bepaalde wettelijke eisen voldoet. Onze informatie is daarom nauwkeurig, volledig en voor iedereen te begrijpen. Wij gaan niet alleen in op de voordelen van een dienst of belegging. Ook de mogelijke risico’s brengen we in kaart. Verder streven we ernaar dat reclame over beleggingsdiensten niet heel anders is dan de andere informatie die wij aan onze klanten geven.

Rapportage aan klanten

Wij brengen onze klanten verslag uit van wat we doen. Wij geven bevestigingen van de transacties, periodieke overzichten en waardeoverzichten. Wij doen dit zo uitgebreid mogelijk.

Vangnetregeling

De vangnetregeling bestaat uit twee onderdelen: het beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel. Dit zijn twee regelingen die ervoor zorgen dat u een vergoeding krijgt, als wij failliet gaan. De Nederlandsche Bank houdt dit in de gaten. Wilt u meer informatie hierover? Ga dan naar de site van De Nederlandsche Bank: www.dnb.nl. De vangnetregeling geldt niet voor professionele beleggers.