Beleggen

Lifecycles en Pensioenstabilisator

Beleggen … het vermogen om meer te groeien

Verstandig beleggen voor uw pensioen

Hebt u uw pensioen geregeld bij Delta Lloyd via het Persoonlijk Pensioen Plan collectief? Dan hebt u vanaf 1 januari 2008 de mogelijkheid om het beleggen (grotendeels) aan Delta Lloyd over te laten via de Delta Lloyd Lifecycles. Delta Lloyd neemt dan de beleggingsverantwoordelijkheid van u over. Wij zorgen ervoor dat er, naarmate uw pensioendatum nadert, minder risicovol wordt belegd. Maar ook dat u in de beginjaren van het opbouwen van uw pensioen nog de mogelijkheid hebt om een goed rendement te behalen.

Een standaardonderdeel binnen de Delta Lloyd Lifecycles is de Delta Lloyd Pensioenstabilisator. De Pensioenstabilisator zorgt ervoor dat u straks meer zekerheid hebt over de hoogte van uw pensioenuitkering.

De Delta Lloyd Lifecycles

Delta Lloyd heeft drie Lifecycles ontwikkeld die voldoende kans op een goed rendement van uw pensioenkapitaal bieden: Neutraal, Defensief en Offensief. De Neutrale Lifecycle kent een gemiddelde balans tussen rendement en risico. De Defensieve Lifecycle belegt met iets minder risico, maar kent ook een lagere rendementsverwachting. De Offensieve Lifecycle belegt met iets meer risico dan de Neutrale Lifecycle, maar heeft wel een hogere rendementsverwachting.

De Lifecycles beleggen in de Delta Lloyd ProfielMixfondsen. Deze uitstekende fondsen worden beheerd door Delta Lloyd Assetmanagement, dé vermogensbeheerder van Delta Lloyd Groep, die alle fondsen van Delta Lloyd en OHRA beheert. De Delta Lloyd Profielmixfondsen kennen een mix van aandelen, onroerend goed, obligaties en liquiditeiten. Er zijn in totaal vijf Delta Lloyd ProfielMixfondsen. Delta Lloyd ProfielMixfonds 5 kent het hoogste percentage aan aandelen, waardoor dit fonds een hoger risico kent maar ook meer kans op een hoog rendement. Het minst risicovolle ProfielMixfonds is Delta Lloyd ProfielMixfonds 1. Delta Lloyd ProfielMixfonds 1 kent een hoog percentage aan liquiditeiten en obligaties, waardoor er weinig beleggingsrisico is, maar een naar verwachting lager rendement.

Als deelnemer binnen het Persoonlijk Pensioen Plan wordt u standaard opgenomen binnen de Neutrale Lifecycle. Wilt u blijven beleggen binnen deze Lifecycle? Dan hoeft u geen actie te ondernemen. Wilt u niet beleggen volgens de Neutrale Lifecycle (mits uw pensioenregeling dit toestaat)? Dan vragen wij u de Profielbepaler in te vullen. U kunt dit formulier opvragen bij uw werkgever of onze Client Service Desk: (020) 594 81 00.

Klik hier voor meer informatie over de Delta Lloyd ProfielMixfondsen.

De Delta Lloyd Pensioenstabilisator

Met het Persoonlijk Pensioen Plan collectief bouwt u een pensioenkapitaal op. Als u met pensioen gaat, koopt u met dit pensioenkapitaal uitkeringen. Deze uitkeringen zijn bedoeld als aanvulling op uw AOW en worden ook wel ouderdomspensioen genoemd. Daarnaast kunt u er ook voor zorgen dat, bij eventueel overlijden, uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven. Dit wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd.

De hoogte van deze uitkeringen wordt bepaald door de hoogte van uw pensioenkapitaal, maar ook door de rentestand op het moment dat u de uitkeringen aankoopt. Is de rentestand hoog? Dan krijgt u een hogere uitkering dan als de rentestand lager is. Dit betekent dat u dus een renterisico loopt. Wilt u dit renterisico vermijden? Gebruik dan de Delta Lloyd Pensioenstabilisator.

Binnen de drie Delta Lloyd Lifecycles wordt geleidelijk overgestapt naar de Delta Lloyd Pensioenstabilisator. De Pensioenstabilisator kent 12 varianten, gebaseerd op het aantal jaren (restduur) tot aan de pensioendatum.


Zelf beleggen binnen Delta Lloyd fondsen

Een andere mogelijkheid om te beleggen binnen uw Persoonlijk Pensioen Plan is Zelf beleggen binnen Delta Lloyd en OHRA-fondsen. U neemt dan zelf de verantwoordelijkheid voor het beleggen op u: u kiest in welke fondsen wij uw inleg moeten beleggen. Voorwaarde is wel dat de pensioenregeling van uw werkgever in deze mogelijkheid voorziet.

Overweegt u om te kiezen voor Zelf beleggen binnen Delta Lloyd en OHRA-fondsen? Dan vragen wij u het de Profielbepaler en het Fondskeuzeformulier in te vullen. U kunt deze formulieren opvragen bij uw werkgever of onze Client Service Desk: 020 - 594 81 00.