Profielfondsen

Beleggen met een hoog of laag risico

U kunt bij Delta Lloyd Bank beleggen in fondsen met een verschillend risico (verschillende beleggersprofielen). U hebt de keuze uit vijf zogenoemde profielfondsen: van zeer lage beleggersprofielen tot zeer hoge beleggersprofielen.

Wat zijn profielfondsen?

Met profielfondsen beleggen we volgens bepaalde beleggersprofielen. Die profielen lopen op van één (defensief, met een zeer laag risico) tot vijf (offensief, met een zeer hoog risico). Afhankelijk van het beleggersprofiel, beleggen we meer of minder in bepaalde beleggingscategorieën: aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten. Deze laatste categorie heeft het laagste risico en de eerste het hoogste.

Welk beleggersprofiel past bij mij?

Samen met uw financieel adviseur bepaalt u welke beleggersprofielen bij u passen. Op basis daarvan kiest u uw profielfonds. Een hulp bij uw keuze is de profielbepaler. Deze bepaalt welk beleggersprofiel bij u past door vijftien vragen over uw ervaring met beleggen, uw doelstellingen, uw financiële positie en het gewenste risico dat u wilt lopen. De profielbepaler vindt u binnen onze gratis service van het Beleggerskompas.

Uit welke profielfondsen kan ik kiezen?

U kiest uit de profielfondsen van ABN AMRO. In de tabel hieronder ziet u achter elk beleggersprofiel het profielfonds dat daar het beste bij past. Ook vindt u per profielfonds de verdeling over de beleggingscategorieën. Let op! De fondsbeheerder kan van deze verdeling afwijken.

Beleggersprofiel Delta Lloyd Bank  Fonds Liquiditeiten Aandelen      Onroerend goed Obligaties  
Defensief 
ABN AMRO Profielfonds 1 40%
0%
0%
60%
Behoudend ABN AMRO Profielfonds 2
30%
15%
5%
50%
Neutraal ABN AMRO Profielfonds 3
10%
30%
10%
50%
Dynamisch ABN AMRO Profielfonds 4
5%
50%
10%
35%
Offensief
ABN AMRO Profielfonds 5
0%
75%
10%
15%

Let op: Wij gebruiken een andere benaming van de beleggersprofielen dan ABN AMRO. U ziet dit bijvoorbeeld terug als u onze benaming in deze tabel en in het Beleggerskompas vergelijkt met de benaming in het (verkorte) prospectus van ABN AMRO. Ook verschillen onze bandbreedtes iets van de bandbreedtes van ABN AMRO. In de tabel hierboven staan de bandbreedtes van ABN AMRO vermeld. De door ons gehanteerde beleggersprofielen sluiten wel aan op de profielfondsen (ABN AMRO Profielfonds 1-5) van ABN AMRO.

ABN AMRO Profielfondsen

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de profielfondsen waarin u kunt beleggen:

  • ABN AMRO Profielfonds 1 kent het laagste risico. Er wordt belegd in liquiditeiten en obligaties.
  • ABN AMRO Profielfonds 2 kent een relatief laag risico. Er wordt vooral belegd in liquiditeiten en obligaties. Een klein deel wordt belegd in aandelen en onroerend goed.
  • ABN AMRO Profielfonds 3 kan als neutraal worden gezien. De beleggingen bestaan voor meer dan de helft uit liquiditeiten en obligaties.
  • ABN AMRO Profielfonds 4 kent een bovengemiddeld risico. De beleggingen bestaan voor meer dan de helft uit aandelen en onroerend goed.
  • ABN AMRO Profielfonds 5 kent het hoogste risico. Dit Profielfonds belegt vooral in aandelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de profielfondsen? Kijk dan in het koersoverzicht beleggingsfondsen. In dit koersoverzicht vindt u de actuele koersen en detailinformatie. Bent u op zoek naar specifieke informatie, zoals de Essentiële Beleggersinformatie, een prospectus of jaarverslag? Dan kunt u terecht op de website van de fondsaanbieder voor de fondsdocumentatie. Bekijk het overzicht [PDF] met links naar de website van de fondsaanbieders waar u de EBI kunt vinden. De kosten die u als belegger bij Delta Lloyd Bank betaalt staan op het Fonds- en Tarievenoverzicht [PDF] .

Risicometer - risico 6

Disclaimer

De beheerder van de ABN AMRO Profielfondsen is ABN AMRO Investment Solutions, een beleggingsbeheermaatschappij van de ABN Amro Group. De Profielfondsen zijn opgenomen in het register dat wordt bijgehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. De waarde van elk Profielfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Over geldzaken en beleggen

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en beleggen:

Profielmixfondsen