Life Cycle fondsen

Hoe werkt het?

Komt de einddatum van uw beleggingsperiode in zicht? Dan wordt via het Life Cycle fonds het risico van uw beleggingen automatisch stap voor stap verminderd. In de loop van de tijd wordt er namelijk steeds meer belegd in beleggingsfondsen met een lager risicoprofiel. Het percentage aandelen wordt dan stap voor stap afgebouwd. Op aandelen loopt u een hoger risico dan op de meeste andere beleggingen. In plaats van de aandelen worden minder risicovolle beleggingscategorieën aangekocht. Denk daarbij aan waardepapieren van bedrijven en overheden, en beleggingen die snel zijn om te zetten in geld. Op deze manier maakt het Life Cycle fonds de kans groter dat u het vermogen kunt opbouwen dat u wilt bereiken.
 
Binnen de verschillende beleggingscategorieën zorgt het Life Cycle fonds voor een afbouw van het risico. Hebt u uw einddoel in zicht? Dan gaat de keuze steeds vaker naar aandelen met een lager risico. Binnen waardepapieren van bedrijven en overheden, vindt een verschuiving plaats van die van bedrijven naar die van overheden. Komt uw einddatum nog dichterbij? Dan verschuiven uw beleggingen via het Life Cycle fonds ook nog meer naar waardepapieren die beschermen tegen inflatie.
 
Naast de beleggingscategorieën aandelen en waardepapieren van bedrijven en overheden, beleggen de Life Cycle fondsen ook in zogenoemde alternatieve beleggingen. Daarbij moet u denken aan onroerend goed en grondstoffen. Door in de Life Cycle fondsen ook hierin te beleggen, loopt u minder risico dat u het gewenste vermogen niet kunt opbouwen. In de grafiek hieronder ziet u hoe de afbouw van het risico plaatsvindt.

stapsgewijze afbouw van risico

Over geldzaken en beleggen

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en beleggen: