Beleggingsfondsen

Wat is fondsbeleggen

Bij fondsbeleggen koopt u niet rechtstreeks beleggingen aan. Uw inleg wordt samengevoegd met de inleg van andere individuele beleggers. Vervolgens koopt de fondsbeheerder bijvoorbeeld obligaties, aandelen of vastgoed aan. Het geld van een groot aantal beleggers wordt daardoor verspreid over de beleggingen van het fonds. Het geld wordt verspreid over aandelen, obilgaties of ander beleggingen van meerdere partijen. Waarin het fonds daadwerkelijk belegt, bepaalt onder andere de fondsbeheerder. Hij zoekt daarbij naar het beste evenwicht tussen risico en rendement.  De fondsbeheerder volgt hierbij het beleggingsbeleid, deze is opgesteld voor het fonds. Het beleid staat beschreven in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en het prospectus van een fonds.

Delta Lloyd biedt een selectie beleggingsfondsen aan van verschillende fondsbeheerders. De fondsbeheerder van de Delta Lloyd beleggingsfondsen is Delta Lloyd Asset Management. Bekijk het aanbod Delta Lloyd beleggingsfondsen.

Kenmerken van fondsbeleggen

 • Afhankelijk van de hoogte van uw inleg in het fonds, ontvangt u één of meerdere participaties in het fonds.
 • Uw inleg wordt verspreid over meerdere beleggingen. De beleggingen vinden plaats volgens het beleggingsbeleid van het fonds.
 • U kunt met een klein bedrag al fondsbeleggen.
 • Door het samenvoegen van alle individuele inleg, kan het fonds aan betere risicospreiding doen. Zelf kunt u dit met uw individuele inleg niet bereiken.
 • Een professionele fondsbeheerder of fondsmanager beheert het vermogen en de onderliggende beleggingen van het fonds. De fondsbeheerder houdt de marktontwikkelingen in de gaten.
 • U krijgt via het fonds toegang tot markten waar u zelf niet zo gemakkelijk toegang tot heeft.
 • De waarde schommelt dagelijks.
 • Als u uitstapt uit het fonds, kan de opbrengst hoger of lager zijn dan het oorspronkelijk bedrag toen u begon met fondsbeleggen.

Soorten beleggingsfondsen

De belangrijkste categorieën beleggingsfondsen zijn:

 • Aandelenfondsen: dit zijn beleggingsfondsen die vooral beleggen in aandelen van meerdere bedrijven. De koers van een aandeel van een bedrijf kan stijgen of dalen. Ook kan het bedrijf dividend uitbetalen. Als u belegt in een aandelenfonds, spreidt u automatisch het risico. Mocht één bedrijf failliet gaan, dan kan dat gecompenseerd worden door het resultaat van de andere bedrijven. Daarnaast concentreren aandelenfondsen zich meestal op een bepaald thema, zoals een regio (Europa, Azië of Amerika), of een sector (financiële instellingen, farmacie of IT).
 • Obligatiefondsen: dit zijn beleggingsfondsen die beleggen in obligaties. Een obligatie is geld dat de overheid of een bedrijf leent. Hiervoor betaalt het bedrijf of de overheid rente. Ook heeft een obligatie een waarde/koers die kan stijgen of dalen. Een obligatiefonds belegt in meerdere obligatie van overheden en/of bedrijven. Ook deze fondsen hebben vaak een thema, zoals hoog dividend of opkomende landen.
 • Vastgoedfondsen: dit zijn beleggingsfondsen die beleggen in vastgoed of vastgoedaandelen. Opbrengsten bestaan uit huur en waardeveranderingen van het vastgoed. Vastgoedfondsen spreiden het risico door te beleggen in meerdere vastgoedprojecten, verspreid over de wereld.
 • Liquiditeitenfonds of geldmarktfonds: dit zijn beleggingsfondsen die het geld van deelnemers in liquiditeiten belegt, zoals contant geld of kortlopende deposito’s.
 • Mixfondsen: dit zijn beleggingsfondsen die beleggen in een mix van bijvoorbeeld aandelen, obligaties en vastgoed. Lifecycle fondsen en profielfondsen zijn vormen van mixfondsen.

Sommige fondsen richten zich op een bepaalde sector (bijvoorbeeld IT, grondstoffen), een bepaalde regio (bijvoorbeeld Europa, Azië) of een bepaald thema (bijvoorbeeld vergrijzing,). Dit kunnen ook fondsen zijn uit de bovenstaande categorieën, waarbij het beleid van het fonds zich specifiek richt op een sector, thema of regio.

In het overzicht [PDF] kunt u zien in welke categorie een fonds valt.

Lifecycle en profielfondsen

Lifecycle en profielfondsen zijn bijzondere vormen van mixfondsen. Een lifecycle fonds is een beleggingsfonds waarmee u vermogen kunt opbouwen voor een bepaald einddoel. Denk bijvoorbeeld aan de aflossing van uw hypotheek, aanvulling op uw pensioen, de studie van uw kinderen of een wereldreis. Via Delta Lloyd Bank kunt u beleggen in de lifecycle fondsen van Robeco. Deze zijn genoemd naar het jaar waarin zij aflopen. U kiest een fonds met een einddatum die aansluit bij uw wensen. Wilt u meer weten over de lifecycle fondsen in het assortiment van Delta Lloyd Bank? Bekijk het filmpje over de werking van Lifecycle fondsen.

Profielfondsen zijn beleggingsfondsen, waarbij wordt belegd volgens een bepaald beleggersprofiel. Afhankelijk van het beleggersprofiel wordt er meer of minder in aandelen, obligaties, onroerend goed of liquiditeiten belegd. Vooraf is vastgesteld hoe de beleggingsmix over de diverse categorieën eruit ziet. De fondsbeheerder zorgt ervoor dat de beleggingen blijven voldoen aan het beleggersprofiel. Wilt u weten uit welke profielfondsen u kunt kiezen? Lees dan meer over de verschillende profielfondsen.