Fondsselectiebeleid Delta Lloyd Bank

Brede keuze

Delta Lloyd Bank biedt haar klanten een brede, maar overzichtelijke selectie van beleggingsfondsen aan. Hiermee kan een volwaardige portefeuille worden samengesteld. U hebt de keuze uit meer dan vijftig beleggingsfondsen in verschillende beleggingscategorieën.

De basis van ons assortiment wordt gevormd door de beleggingsfondsen van Delta Lloyd Asset Management. Daarnaast proberen wij in elke beleggingscategorie ook minimaal één beleggingsfonds van een andere aanbieder aan te bieden. Voorbeelden van andere aanbieders zijn BNP Paribas, NN en Robeco.

Periodieke review

Een keer per jaar laten wij ons assortiment beleggingsfondsen beoordelen door onafhankelijke beleggingsexperts. En kijken wij of de fondsen nog aan onze eisen voldoen.

Criteria

De beleggingsfondsen moeten aan een aantal criteria voldoen om in ons assortiment opgenomen te worden. Wij kijken daarbij naar de geschiktheid en naar het rendement.

Geschiktheidscriteria

 • Verhandelbaarheid
  het fonds moet open zijn voor nieuwe beleggers en mag geen minimumbedrag per order hebben.
 • Timing van orders
  de afslagtijd (de uiterste aanlevertijd voor beleggingsorders) van het fonds moet aansluiten bij de afslagtijden die Delta Lloyd Bank hanteert. En het fonds mag maar één koers per dag hebben.
 • Vestigingsplaats
  het beleggingsfonds moet gevestigd zijn in Nederland of Luxemburg.
 • Goede reputatie
  zowel de fondsbeheerder als de accountant, administrateur en custodian (de partij die de stukken bewaart) moeten een goede reputatie hebben.
 • Toezicht
  het fonds moet geregistreerd zijn bij de AFM.
 • Belegd vermogen
  het fonds moet minimaal € 25 miljoen groot zijn.
 • Structuur
  zowel bij het fonds zelf als op het gebied van toezicht en belastingen moet de structuur transparant zijn.
 • Euro shareclass
  het fonds moet een koers in euro’s hebben.
 • Rapportages
  de rapportages moeten elke maand beschikbaar zijn in het Nederlands.
 • Kostenniveau
  de fondskosten mogen niet te hoog zijn, niet veel hoger dan bij vergelijkbare fondsen.
 • Trackrecord
  het fonds moet minimaal drie jaar bestaan.
 • Beleggingsbeleid
  het fonds moet een duidelijk omschreven en afgebakend beleggingsbeleid hebben.
 • Naamgeving
  de naam van het fonds moet iets zeggen over het beleggingsbeleid van het fonds.
 • Duurzaam beleggen: 
  het fonds moet voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria. Zo moet de fondsbeheerder beleid hebben op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en mag het fonds bijvoorbeeld niet beleggen in de clustermunitie.

Rendement

We kijken ook naar het rendement van het fonds in de afgelopen drie en vijf jaar. Dat rendement vergelijken we met het rendement van de benchmark van het fonds. Een benchmark is een objectieve maatstaf waarmee het rendement van het beleggingsfonds wordt vergeleken. Vaak wordt als benchmark gekozen voor een officiële index. Bijvoorbeeld de AEX-index bij een fonds dat in Nederlandse aandelen belegt.

Ook vergelijken wij het rendement van het fonds met dat van andere, vergelijkbare fondsen. Dat doen we ook met het voor risico gecorrigeerde rendement. Het voor risico gecorrigeerde rendement geeft inzicht in het rendement in relatie tot het risico dat genomen moest worden om dat rendement te halen. Tenslotte beoordelen wij de stabiliteit van het rendement (hoe gelijkblijvend zijn de rendementen).

Scoort een fonds twee jaar achter elkaar slecht op deze punten, dan wordt het fonds uit het assortiment gehaald. Voor de Delta Lloyd fondsen maken wij een uitzondering, die maken standaard onderdeel uit van ons assortiment.  Is er behoefte aan een nieuw fonds? Dan wordt het fonds geselecteerd dat voldoet aan de geschiktheidscriteria én op rendement het beste scoort.

Zelfstandig beleggen

Bij Delta Lloyd Bank belegt u zelfstandig. Dat betekent dat u zelf uw beleggingsbeslissingen neemt en dat wij u daarbij geen beleggingsadvies geven. Wij zorgen voor een zorgvuldige selectie van beleggingsfondsen.

Consumentenbrief

Een aantal brancheorganisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Banken, hebben samen een Consumentenbrief [PDF]  gemaakt met vragen die u kunt stellen aan uw beleggingsadviseur, als u die heeft, om een goed beeld te krijgen van het beleggingsbeleid van die beleggingsadviseur. U kunt dan beoordelen of dit beleid past bij uw behoeften en wensen.