Autoverzekering opzeggen

U kunt uw Delta Lloyd Autoverzekering dagelijks opzeggen met het online contactformulier of via uw verzekeringsadviseur. In bepaalde gevallen heeft Delta Lloyd het recht de autoverzekering stop te zetten. In alle gevallen bent u verzekerd tot en met de dag waarop u uw verzekering stopt.

Wanneer kunt u uw autoverzekering opzeggen?

U kunt onze autoverzekering dagelijks opzeggen, ook in het eerste verzekeringsjaar.

Hoe opzeggen?

Bent u verzekerd via een verzekeringsadviseur? Zeg daar dan uw verzekering op. Hebt u direct bij Delta Lloyd uw autoverzekering afgesloten? Dan kunt u uw autoverzekering opzeggen door het online contactformulier in te vullen. Vermeld hierin duidelijk:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • De verzekering die u wilt opzeggen
 • Polisnummer
 • Gewenste einddatum van de verzekering

Wanneer kan Delta Lloyd de autoverzekering stopzetten?

In de onderstaande gevallen heeft Delta Lloyd het recht de verzekering (schriftelijk) te beëindigen:

 1. Op de einddatum van de contractperiode. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.
 2. U gebruikt uw auto langer dan drie maanden aaneengesloten buiten de Europese Unie. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.
 3. Vanaf de dag dat u niet langer binnen de Europese Unie woont of gevestigd bent.
 4. Wij hebben de premie niet binnen de daarvoor gestelde termijn ontvangen. Of u weigert de premie te betalen.
 5. Er is sprake van fraude.
 6. Wij vinden dat het risico voor ons in redelijkheid onaanvaardbaar hoog of groot is. Het aantal schades dat u hebt gehad kan hierbij meespelen.
 7. Na een schademelding. Wij kunnen de verzekering opzeggen tot één maand nadat de schade afgewikkeld is. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.
 8. Wij hebben ontdekt dat u de mededelingsplicht niet bent nagekomen toen u de verzekering afsloot. Dit geldt als u daarbij hebt gehandeld met de opzet om ons te misleiden. Of als wij de verzekering niet zouden hebben gesloten als wij de waarheid kenden. Wij kunnen de verzekering opzeggen binnen twee maanden nadat wij dit hebben ontdekt.
 9. De schade is niet verzekerd, omdat de uitsluiting ‘rijden onder invloed’ van toepassing is.

Niet opzeggen, maar opschorten?

Het kan voorkomen, dat u uw autoverzekering niet wilt opzeggen, maar opschorten, onderbreken. Bij voorbeeld als uw auto total loss is. Deze onderbreking kan maximaal twaalf maanden duren. Ook dit kunt u aangeven bij uw adviseur of via het online contactformulier.