Opschorten autoverzekering

Kunt u uw auto niet meer gebruiken en wilt u niet meteen een andere auto bij ons verzekeren? Dan mag u de autoverzekering opschorten, tijdelijk stopzetten. Deze onderbreking mag maximaal twaalf maanden duren. U betaalt in deze periode geen premie voor de opgeschorte autoverzekering.

Wanneer mag u uw autoverzekering opschorten?

U mag uw autoverzekering tijdelijk stopzetten in de volgende gevallen:

  1. U bent geen eigenaar meer van uw auto.
  2. Uw auto is total loss.
  3. Uw auto is gestolen.

Wilt u een andere auto verzekeren?

Wilt u weer een nieuwe auto verzekeren? Neemt u dan contact op met ons of met uw verzekeringsadviseur. De verzekering gaat pas weer in, als wij uw aanvraag hebben geaccepteerd.

Onderbreking langer dan twaalf maanden

Hebt u na twaalf maanden nog geen andere auto bij ons verzekerd? Dan zullen wij de autoverzekering opzeggen.

Meer weten over Delta Lloyd Autoverzekering?

De autoverzekering van Delta Lloyd bestaat uit een goede basisdekking. De voordelige aanvullende verzekeringen bieden extra zekerheid. Bereken uw premie of bekijk de voorwaarden.