Terugval in schadevrije jaren

Het aantal schadevrije jaren bepaalt uw trede op de bonus-malusladder en daarmee de no-claimkorting die u ontvangt. Deze korting loopt bij Delta Lloyd op tot wel tachtig procent. Hebt u in een verzekeringsjaar geen claim ingediend? Dan stijgt u een trede en krijgt u een hogere korting. Een autoschade kan juist leiden tot een terugval in schadevrije jaren en een lagere korting.

Hoeveel schadevrije jaren vervallen bij schade?

Hebt u in een verzekeringsjaar een vergoeding bij schade ontvangen van Delta Lloyd? Of verwachten wij dat dit nog gaat gebeuren? Dan daalt u in de meeste gevallen een of meer treden op de ladder in het volgende verzekeringsjaar. U gaat hierdoor meer premie betalen. Bij drie of meer schades in één verzekeringsjaar valt u terug naar trede 1. Op de bonus-malusladder ziet u de treden en de daaraan gekoppelde kortingen.

Welke no-claimtrede hebt u?

Op uw polisblad staat:
• uw no-claimtrede
• uw kortingspercentage (no-claimkorting)
• uw premie

De Delta Lloyd Autoverzekering bestaat uit drie basisdekkingen:
• WA
• WA met beperkt casco
• WA met volledig casco

Deze basisdekkingen kennen de onderstaande modules. Over een aantal van deze modules ontvangt u uw no-claimkorting.

Basisdekkingen

Module WA WA
Beperkt casco
WA
Volledig casco
Korting?
Wettelijke aansprakelijkheid V V V Ja
Ruit V V Nee
Diefstal V V Nee
Brand, storm en natuur V V Nee
Aanrijding V Ja

U ontvangt geen no-claimkorting over de premie van de aanvullende verzekeringen.

Schade zonder terugval in schadevrije jaren

In een aantal gevallen leidt autoschade niet tot een terugval in schadevrije jaren:
• Delta Lloyd hoeft geen schadevergoeding te betalen.
• Wij hebben een schadevergoeding betaald, maar konden deze schade verhalen op iemand anders.
• U hebt buiten uw schuld een fietser of een voetganger aangereden.
• Wij hebben voor u een schadevergoeding betaald, die u binnen een jaar helemaal hebt terugbetaald.
• U hebt zonder dat u daarvoor betaald werd, gewonden vervoerd, wat het interieur van uw auto heeft beschadigd.
• Wij kunnen een schadevergoeding niet of maar voor een deel verhalen door een schaderegelingsovereenkomst met een andere verzekeringsmaatschappij.
• De schade valt onder de dekking van de module Ruit, Diefstal of Brand, Storm en Natuur.

Wat als u negatieve schadevrije jaren hebt?

Eindigt uw autoverzekering? Dan geeft uw verzekeraar het aantal schadevrije jaren door aan Roy-Data. Dit is een database met royementsverklaringen. Schadeverzekeraars zoeken hierin de schadevrije jaren van hun klanten op. Hebt u bij beëindiging van uw verzekering -1, -2 of -3 schadevrije jaren? Dan kan het moeilijk zijn een nieuwe autoverzekering af te sluiten. Veel verzekeraars accepteren namelijk geen negatieve schadevrije jaren. Dat geldt ook voor Delta Lloyd. Hebt u al een autoverzekering bij Delta Lloyd en hebt u negatieve schadevrije jaren? Dan kunt u wel uw verzekering houden.

Meer weten over Delta Lloyd Autoverzekering?

De autoverzekering van Delta Lloyd bestaat uit een goede dekking. De voordelige aanvullende verzekeringen bieden extra zekerheid. Bereken uw premie of bekijk de voorwaarden. Wilt u liever advies voordat u een autoverzekering afsluit? Zoek dan een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt.