Regelmatige bestuurder

Degene die het meest met de auto rijdt is de regelmatige bestuurder.

Regelmatige bestuurder bepaalt premie

De premie wordt aan de hand van het risico van de regelmatige bestuurder bepaald. Een jongere bestuurder heeft minder ervaring en daardoor is de premie hoger dan bij een oudere bestuurder. Sommige verzekeringnemers geven daarom onterecht een oudere persoon op als regelmatige bestuurder. Zijn er meerdere regelmatige bestuurders? Geef dan de jongste op als regelmatige bestuurder.

Schadevergoeding bij onjuiste regelmatige bestuurder

Hebt u de regelmatige bestuurder niet juist opgegeven bij uw verzekeraar? Dan is er sprake van verzekeringsfraude. Uw verzekeringsmaatschappij heeft dan het recht bij autoschade een lagere of zelfs geen vergoeding uit te keren. Het is dus verstandig de juiste regelmatige bestuurder op te geven bij de aanvraag van uw autoverzekering.

Wijziging regelmatige bestuurder doorgeven

Het is van belang dat uw verzekeraar altijd weet wie de regelmatige bestuurder is en waar deze woont. U dient wijzigingen hierin binnen dertig dagen door te geven. Uw verzekeraar heeft het recht de voorwaarden en de premie aan te passen aan de nieuwe situatie.

Autoverzekering afsluiten?

De autoverzekering van Delta Lloyd biedt een goede basisdekking. De voordelige aanvullende verzekeringen maken uw verzekering compleet. U kunt uw verzekering online afsluiten. Wilt u advies? Maak dan een afspraak met een verzekeringsadviseur.