Total loss

Hebt u schade aan uw auto? Dan is de dagwaarde van uw auto gedaald. Als de reparatiekosten hoger zijn dan de waardedaling, is uw auto total loss. Een schade-expert stelt dit vast, nadat u de schade gemeld hebt.

Was uw auto voor de schade volgens de ANWB-koerslijst bijvoorbeeld nog € 2.500,- waard? En was dat na de schade nog € 2.000,-. De waardedaling bedraagt dan € 500,-. Zijn de herstelkosten hoger dan dit bedrag? Dan is uw auto total loss.

Dekking bij total loss

Is uw auto total loss door brand, storm, natuur of diefstal? Dan is de schade gedekt als u WA met beperkt casco of WA met volledig casco (allrisk) verzekerd bent. Is uw auto total loss door een aanrijding die u zelf hebt veroorzaakt? Dan biedt alleen WA met volledig casco dekking.

Wat krijgt u terug?

Is uw auto niet meer te repareren en is de schade verzekerd? Dan krijgt u bij Delta Lloyd een vergoeding. De hoogte daarvan is onder andere afhankelijk van het bouwjaar. Dit bepaalt namelijk of u in aanmerking komt voor de nieuwwaarderegeling, aanschafwaarderegeling of de dagwaarderegeling.

Maximaal 1 jaar oud: nieuwwaarderegeling

Was uw auto bij aankoop niet ouder dan een jaar? Dan geldt de nieuwwaarderegeling. U ontvangt bij total loss en diefstal dan de nieuwwaarde tot 12 maanden na aankoop van uw auto als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. U gebruikt uw auto alleen privé.
  2. U bent verzekerd voor de schade.
  3. U hebt uw auto aangeschaft binnen twaalf maanden na de datum waarop deel 1A van het kentekenbewijs is afgegeven.
  4. De schade is ontstaan binnen 36 maanden na de datum waarop deel 1A van het kentekenbewijs is afgegeven.

1 – 5 jaar oud: aanschafwaarderegeling

Hebt u een tweedehands auto die op het moment dat u deze kocht tussen een en vijf jaar oud was? Dan geldt de eerste 3 jaar na aanschaf de aanschafwaarderegeling. Bij total loss (of autodiefstal) hebt u tot drie jaar na aanschaf recht op het aankoopbedrag.

Ouder dan 5 jaar: dagwaarderegeling

De dagwaarderegeling van Delta Lloyd geldt als u niet in aanmerking komt voor de nieuwwaarderegeling of de aanschafwaarderegeling. U krijgt bij total loss de dagwaarde zoals vermeld in de ANWB-koerslijst plus tien procent. De vergoeding die u ontvangt is onder andere afhankelijk van het bouwjaar van de auto. De dagwaarde van de auto kan niet hoger zijn dan de cataloguswaarde die op het polisblad is vermeld.

Schadevergoeding na overdracht

U ontvangt uw schadevergoeding nadat u alle zaken die bij uw auto horen aan ons hebt overgedragen:

  • Accessoires en eventuele andere voorzieningen die u verzekerd hebt
  • Alle delen van het kentekenbewijs van uw auto
  • Kentekenplaten
  • Sleutels
  • Codekaarten
  • Boekjes

Opschorting autoverzekering

Na een total loss volgt een opschorting van uw autoverzekering. Als een auto total loss is, heeft een verzekering geen nut. Tijdens de opschorting betaalt u geen premie. U behoudt uw opgebouwde schadevrije jaren en eventuele pakketkorting. Wilt u weer een nieuwe auto verzekeren? Neemt u dan contact op met ons of met uw verzekeringsadviseur. De verzekering gaat pas weer in, als wij uw aanvraag hebben geaccepteerd. Duurt de opschorting langer dan een jaar? Dan eindigt de autoverzekering automatisch.

Verzekeren tegen total loss?

Bij Delta Lloyd kunt u uw auto prima verzekeren tegen total loss. Met WA met beperkt casco hebt u recht op een vergoeding bij total loss door brand, storm, natuur of diefstal. Met WA met volledig casco (allrisk) bent u ook verzekerd als u zelf verantwoordelijk bent voor de schade waardoor uw auto total loss is.