Poging tot inbraak

U kunt zich bij Delta Lloyd ook verzekeren tegen schade die ontstaat door een poging tot inbraak. WA met beperkt casco en WA met volledig casco geven u dekking bij een inbraakpoging.

Dekking bij auto-inbraak

Met de module Diefstal van de Delta Lloyd Autoverzekering bent u ook verzekerd tegen een poging tot inbraak. Deze module is onderdeel van WA met beperkt casco en WA met volledig casco (allrisk). Deze geeft daarnaast dekking bij:

  • Auto-inbraak: iemand maakt uw auto open door de sloten te verbreken. Deze zijn niet meer geschikt om uw auto af te sluiten. 
  • Joyriding: iemand gebruikt uw auto zonder dat u daarvoor toestemming gegeven hebt. Joyriding is iets anders dan diefstal, want de joyrider heeft niet de bedoeling uw auto te houden. 
  • Verduistering: iemand gebruikt uw auto met uw toestemming, maar geeft deze niet aan u terug. 
  • Oplichting: iemand haalt u met een leugen over om uw auto af te geven.

Schade melden

Heeft iemand een poging tot inbraak gedaan? Dan dient u de schade te melden bij Delta Lloyd. Vermeld de plaats, datum en het tijdstip van de inbraak. Stuur ook foto’s mee.

Aangifte doen van poging tot inbraak

Doe ook meteen aangifte van de poging tot inbraak. Als meer mensen dit gedaan hebben, is de dader wellicht te achterhalen. Is de dader bekend? Dan kan Delta Lloyd de schade verhalen. Zo niet, heeft de vergoeding mogelijk gevolgen voor uw schadevrije jaren en uw no-claimkorting.

Wat krijgt u terug?

U ontvangt, na aftrek van uw zelfgekozen eigen risico, het volledige reparatiebedrag van Delta Lloyd.

Verzekeren tegen poging tot inbraak?

Verzeker uw auto tegen een poging tot inbraak met WA met beperkt casco of WA met volledig casco (allrisk). U kunt deze basisdekkingen eventueel uitbreiden met aanvullende verzekeringen.