Schade verhalen

Is iemand anders verantwoordelijk voor schade aan uw auto? En valt deze niet onder de dekking van uw autoverzekering? Dan moet u de schade verhalen op de tegenpartij. Als u een rechtsbijstandverzekering hebt, doet uw verzekeraar dit voor u. Zo niet, dan moet u zelf de schade verhalen.

Bij wie kunt u de schade claimen?

Bepaal eerst wie de tegenpartij is en wie zijn verzekeraar is. Deze stelt u aansprakelijk voor de autoschade:

  • Auto of motor: In Nederland dient iedere bestuurder een WA-verzekering te hebben. Hierdoor kunt u de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk stellen;
  • Fietser of voetganger: De meeste huishoudens hebben een aansprakelijkheidsverzekering, maar deze is niet verplicht. Hierdoor is er een risico dat deze de kosten niet kan vergoeden. Heeft de tegenpartij een particuliere aansprakelijkheidsverzekering? Dan vergoedt deze de schade;
  • Onbekend of onverzekerd voertuig: Is het motorvoertuig onbekend of onverzekerd? Leg uw claim dan neer bij het Waarborgfonds Motorverkeer.
  • Auto met buitenlands kenteken: Alle verzekeraars in de EU (+ IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) hebben een Nederlandse vertegenwoordiger. Op de website van het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars kunt u nazoeken wie dat is voor de verzekeringsmaatschappij van uw tegenpartij. De verdere afwikkeling gebeurt gewoon in het Nederlands.

Hoe kunt u de schade verhalen?

Doorloop de volgende stappen wanneer u de schade wilt verhalen op de tegenpartij:

Stap 1: Europees Schadeformulier invullen
Is de tegenpartij bekend? Zoek dan samen een veilige plek en vul samen het Europees Schadeformulier in en onderteken dit.

Stap 2: Gegevens verzamelen
Het is belangrijk dat u zo veel mogelijk gegevens verzamelt, zoals:
• naam
• adresgegevens
• kenteken
• foto’s van de verkeerssituatie en schade
• getuigenverklaringen (noteer ook hun gegevens)
• verzekeringsbewijs van de tegenpartij

Stap 3: Laat de schade vaststellen
De verzekeraar van de tegenpartij regelt een schade-expert als de schade naar verwachting hoger is dan € 500,-. De expert kan het verwachte schadebedrag beter inschatten.

Stap 4: Dien uw schadeclaim in
Leg uw schadeclaim officieel neer bij de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Maak voor uw persoonlijke administratie kopieën van alles wat u verstuurt. 
 
Stap 5: Toekenning / afwijzing
De verzekeraar van de tegenpartij besluit in welke mate deze aansprakelijk is en wat u vergoed krijgt:
• Volledige aansprakelijkheid: u krijgt het schadebedrag uitgekeerd waar u om gevraagd hebt;
• Gedeeltelijke aansprakelijkheid: u krijgt een percentage van het schadebedrag;
• Geen aansprakelijkheid: u krijgt geen vergoeding.

Niet eens met het besluit?
Kunt u niet instemmen met het besluit van de tegenpartij? Dan kunt u juridische stappen ondernemen. Hebt u geen Rechtsbijstanddekking Verkeer? Dan kan dit een erg complex en duur proces worden.

Schade verhalen na uitlenen auto

Hebt u uw auto uitgeleend aan iemand anders? En heeft diegene nu schade veroorzaakt? Dan kunt u de schade aan uw auto helaas niet verhalen op diens aansprakelijkheidsverzekering. U zult dan met elkaar tot overeenstemming moeten komen over de betaling van de kosten.

Auto verzekeren?

Wilt u uw auto verzekeren? Dan is de autoverzekering van Delta Lloyd een goede keuze! Kies uit drie basisdekkingen en eventueel voor aanvullende verzekeringen.