Vragen over de AOV-uitkering

Vervalt de no-claimkorting als ik arbeidsongeschikt raak?

Maakt u gebruikt van onze no-claimregeling? En krijgt u drie jaar achter elkaar geen uitkering? Dan krijgt u korting op uw premie. Krijgt u daarna een uitkering, dan stopt deze no-claimkorting. Het maakt niet uit hoe lang u geen uitkering hebt gekregen. Ook maakt het niet uit hoe hoog uw no-claimkorting was. Gaat u weer aan het werk en krijgt u weer drie jaar achter elkaar geen uitkering? Dan krijgt u na deze drie jaar opnieuw no-claimkorting. Lees meer over de AOV no-claimregeling.

De Instap AOV heeft geen no-claimregeling. 

Wie beoordeelt voor hoeveel procent ik arbeidsongeschikt ben?

Delta Lloyd beoordeelt hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Dit doen wij op basis van de adviezen van medische en andere deskundigen. De medisch adviseur kan hiervoor informatie over uw gezondheid opvragen bij uw behandelend arts. De medisch adviseur kan u ook vragen om mee te werken aan een extra medische keuring.

Wanneer ontvang ik mijn uitkering als ik arbeidsongeschikt ben?

De claimbehandelaar berekent de hoogte van uw uitkering per dag. Wij verlenen de uitkering per maand achteraf. Als u bijvoorbeeld op de 15e van de maand arbeidsongeschikt bent geworden dan krijgt u rond de 15e van iedere maand uw uitkering.

Wanneer krijg ik geen uitkering?

In bepaalde gevallen krijgt u geen uitkering, terwijl u wel arbeidsongeschikt bent. Dit kan te maken hebben met de manier waarop u arbeidsongeschikt bent geworden. Zo krijgt u bijvoorbeeld geen uitkering als:
  • u arbeidsongeschikt bent geraakt door eigen schuld of roekeloosheid;
  • u de arbeidsongeschiktheid met opzet hebt veroorzaakt; 
  • u arbeidsongeschikt bent geworden door gebruik van alcohol of verdovende middelen;
In enkele andere gevallen krijgt u ook geen uitkering. Bijvoorbeeld als:
  • u de afspraken bij arbeidsongeschiktheid niet nakomt;
  • u de premie niet hebt betaald.

Meer weten over wanneer u geen uitkering krijgt, leest u bij Wat verzekeren wij niet.

Is er dekking voor orgaandonatie?

Als u een orgaan afstaat voor transplantatie dan heeft u recht op een uitkering volgens deze verzekering. In dit geval wordt de eigen risicotermijn niet toegepast. De uitkering begint vanaf de dag van de orgaandonatie.

Is het mogelijk om een second opinion te vragen?

Bent u het niet eens met het vastgestelde percentage van arbeidsongeschiktheid? Geef dit dan door aan de schadebehandelaar en vertel waarom u het hier niet mee eens bent. De schadebehandelaar beoordeelt uw opmerkingen. Zo nodig legt hij deze voor aan de medisch adviseur of arbeidsdeskundige. Is er nieuwe medische informatie dan kunt u deze sturen aan onze medisch adviseur. In overleg met u kan mogelijk een nieuw medisch of arbeidsdeskundig onderzoek (second opinion) plaatsvinden. Neem hiervoor eerst contact met ons op. Als u, na toestemming van Delta Lloyd, een nieuw onderzoek laat doen, dan zijn de kosten hiervan voor Delta Lloyd. Hebt u voorafgaand aan de second opinion geen toestemming gevraagd aan Delta Lloyd? Dan beoordelen wij achteraf of wij in redelijkheid de kosten van de second opinion vergoeden.

Heeft de AOV een arbitrageregeling?

Bij een geschil kunt u met Delta Lloyd overeenkomen dat een derde het geschil beoordeelt als bindend advies. Dit betekent dat zowel u als Delta Lloyd zich moeten houden aan de uitkomst van deze beoordeling.