Vraag en antwoord over AOV productkenmerken

Wat is een uitkeringsdrempel?

Bij onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) kiest u zelf vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid u recht hebt op een uitkering. Dit heet de uitkeringsdrempel. Hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage, hoe lager uw premie. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot die grens vangt u dus zelf financieel op. Daarom is het belangrijk dat uw AOV bij u blijft passen. Meer informatie vindt u bij de Kenmerken van onze AOV's.

Wat houdt het verhogen van de verzekerde bedragen in?

Bij de Sommen AOV en de Schade AOV kunt u de verzekerde bedragen jaarlijks laten verhogen. Zo past u uw AOV eenvoudig aan als uw inkomen verandert. U kunt kiezen voor een jaarlijkse verhoging van twee of drie procent. U kunt er ook voor kiezen om de uitkering jaarlijks te laten verhogen. Ook hiervoor hebt u de keuze tussen een verhoging van twee of drie procent.

Bij de Instap AOV hebt u deze mogelijkheden niet. 

Meer informatie vindt u bij de Kenmerken van onze AOV's.

Wanneer ben ik arbeidsongeschikt?

Hebt u een Sommen AOV of een Schade AOV? Dan bent u standaard verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid in uw eigen beroep. Bij bepaalde beroepen verzekeren wij geen beroepsarbeidsongeschiktheid. Uw arbeidsongeschiktheid beoordelen wij dan op basis van passende arbeid. Bij de meeste beroepen kunt u zelf kiezen voor een AOV op basis van passende arbeid. De premie die u betaalt is dan tien procent lager. 

De Instap AOV kent deze keuze niet en verzekert alleen beroepsarbeidsongeschiktheid. 

Meer informatie vindt u bij de Kenmerken van onze AOV's.

Wat is een eigenrisicotermijn?

Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u in de eerste periode nog geen recht op een uitkering. Dit is de eigenrisicotermijn. Hoe langer deze termijn duurt, hoe lager uw premie is. Het is wel belangrijk dat u genoeg inkomen of spaargeld hebt om die periode te overbruggen. Zorg er dus voor dat uw eigenrisicotermijn bij u blijft passen. Meer informatie vindt u bij de Kenmerken van onze AOV's.