Vragen over de premie voor de AOV

Ben ik verzekerd bij een betalingsachterstand?

De premie voor de AOV betaalt u vooraf. Hiervoor hebt u dertig dagen de tijd. Betaalt u de premie aan het begin van de verzekering niet op tijd? Dan bent u niet verzekerd. U hebt dekking als u de premie helemaal hebt betaald. Betaalt u de premie voor een volgende periode niet op tijd? Dan sturen wij u een herinnering. U hebt dan veertien dagen de tijd om toch nog te betalen. Betaalt u niet binnen die veertien dagen, dan bent u tijdelijk niet verzekerd. U bent weer verzekerd als u alle premie hebt betaald. U krijgt geen uitkering als u arbeidsongeschikt wordt in de periode dat u niet verzekerd was.

Betaal ik nog premie als ik arbeidsongeschikt raak?

Bent u één jaar arbeidsongeschikt en ontvangt u een uitkering, dan krijgt u premievrijstelling. Als u honderd procent arbeidsongeschikt bent, betaalt u vanaf dat moment geen premie meer. U kunt ook gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. In dat geval betaalt u voor het percentage dat u arbeidsongeschikt bent, geen premie meer. Wilt u de premie voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent liever achteraf terugkrijgen? Dan is dat ook mogelijk. U kunt dit melden bij Delta Lloyd. Wij betalen dan deze premie aan het eind van het verzekeringsjaar aan u terug. De premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid geldt dan niet meer.  

Wordt mijn premie ieder jaar aangepast?

Of uw premie automatisch ieder jaar wordt aangepast, hangt af van verschillende zaken. Uw premie wordt jaarlijks aangepast als uw AOV de volgende kenmerken heeft:
  • U hebt gekozen voor een kortdurende aanvangskorting voor drie jaar. Deze neemt af gedurende de eerste drie jaar van de verzekering. Dit is niet het geval bij de doorlopende aanvangskorting van vijf procent.
  • Voor uw AOV geldt het combitarief. Dit tarief stijgt jaarlijks mee met uw leeftijd.
  • U hebt gekozen voor een samengesteld of uitgesteld klimmende verzekering. Door de verhoging van de verzekerde bedragen of de uitkering, stijgt uw premie jaarlijks. 
Meer uitleg over deze begrippen kunt u nalezen bij de Kenmerken van onze AOV's.

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

U kunt uw nieuwe rekeningnummer alleen schriftelijk doorgeven. Dit kunt u doen via uw adviseur. Op die manier kunnen wij uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen.

Betaal ik belasting over de premie voor mijn AOV?

U hoeft over de premie voor uw AOV geen inkomstenbelasting te betalen. Dit betekent dat u aan het einde van het jaar van de Belastingdienst geld kunt terugvragen. Hiervoor gelden wel twee voorwaarden: 
  • u betaalt de premie voor de verzekering zelf én;
  • u krijgt zelf de uitkering. 
Over de uitkering bij arbeidsongeschiktheid betaalt u wel belasting. Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van uw totale inkomen. Meer informatie kunt u nalezen op www.belastingdienst.nl

Betaal ik belasting over de kosten voor advies en distributie?

Als u een AOV afsluit, betaalt u eenmalig kosten voor advies en distributie aan uw adviseur. Over deze kosten moet u gewoon inkomstenbelasting betalen. Over de premie voor de AOV hoeft u geen belasting te betalen.