Overige vragen over de AOV van Delta Lloyd


Kan ik de verzekerde bedragen verlagen?

U kunt altijd de eenvoudig verzekerde bedragen van uw AOV verlagen. U hoeft hiervoor geen aanvullende informatie aan ons door te geven.

Kan ik de verzekerde bedragen verhogen?

Bij de Sommen AOV en de Schade AOV kunt u elk jaar de verzekerde bedragen verhogen met maximaal tien procent. Wilt u dit verhogingsrecht gebruiken? Dat kan als u niet arbeidsongeschikt bent en dit afgelopen 180 dagen niet bent geweest. Zo kunt u de verzekerde bedragen eenvoudig aanpassen aan veranderingen in uw inkomen. Wilt u de verzekerde bedragen met meer dan tien procent verhogen? Dan vragen wij u om een gezondheidsverklaring. De Instap AOV kent dit verhogingsrecht niet. Hebt u een Instap AOV en wilt u de verzekerde bedragen verhogen? Dan vragen wij u om een gezondheidsverklaring.

Meer over het verhogingsrecht kunt u lezen bij Kenmerken van onze AOV’s.

Ik ga meer of minder werken. Meld ik dit bij Delta Lloyd?

Gaat u voor langere tijd meer of minder werken? Dan is het belangrijk dat u dit binnen dertig dagen doorgeeft aan Delta Lloyd. U geeft de wijziging schriftelijk door via uw verzekeringsadviseur. 

Kan ik mijn AOV opzeggen als ik stop met mijn bedrijf?

U kunt het contract elke dag opzeggen, maar dat hoeft niet. U kunt ervoor kiezen de dekking van de verzekering maximaal één jaar te stoppen. In deze periode betaalt u vijftien procent van de premie. Als u weer start als zelfstandig ondernemer, hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen. Ook vragen wij u niet om een medische keuring.

Kan ik mijn AOV opzeggen als ik in loondienst ga werken?

U kunt het contract elke dag opzeggen, maar dat hoeft niet. U kunt ervoor kiezen de dekking van de verzekering maximaal één jaar te stoppen. In deze periode betaalt u vijftien procent van de premie. Als u weer start als zelfstandig ondernemer, hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen. Ook vragen wij u niet om een medische keuring.

Voor mijn werk ben ik veel in het buitenland. Heeft dit gevolgen voor mijn AOV?

Bent u zes maanden of korter in het buitenland, dan is dit geen probleem voor uw AOV. Blijft u langer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland? Geef laat dit binnen dertig dagen weten aan Delta Lloyd. Dit geeft u door via uw verzekeringsadviseur.

Krijg ik ook een uitkering als ik zwanger ben?

Onder de dekking van de AOV’s van Delta Lloyd valt ook een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Deze kunt u aanvragen als u minstens twintig weken zwanger bent. De uitkering bedraagt honderd procent van het verzekerde bedrag bij rubriek A. De uitkeringstermijn is zestien weken, maar daar trekt u de eigenrisicotermijn van af. De eigenrisicotermijn is wel twee weken korter bij een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Bij de Instap AOV geldt voor zwangerschap altijd een eigenrisicotermijn van dertig dagen. Die termijn verkorten wij niet met twee weken.

Voorwaarden
U krijgt een uitkering bij zwangerschap, als:
  • de waarschijnlijke bevallingsdatum minimaal twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt;
  • u rubriek A en rubriek B minimaal twee jaar hebt verzekerd;
  • uw zwangerschap minimaal twintig weken heeft geduurd. 
Wilt u meer weten over onze zwangerschaps- en bevallingsuitkering? Kijk dan bij ‘AOV en zwangerschap’ onder Kenmerken van onze AOV’s.