Uitkeringsdrempels

De AOV voor Zelfstandig Ondernemers keert uit als is vastgesteld dat u voor minimaal 25 procent arbeidsongeschikt bent. Dit is de uitkeringsdrempel. U kunt kiezen om pas een uitkering te ontvangen vanaf een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage. Bij een hogere uitkeringsdrempel betaalt u een lagere premie. U ontvangt wel minder snel een uitkering.

Uit welke uitkeringsdrempels kan ik kiezen

U hebt naast de standaard uitkeringsdrempel van 25 procent de keuze uit de verhoogde uitkeringsdrempels van 45, 55, 65 of 80 procent arbeidsongeschiktheid. U kunt voor rubriek A en rubriek B voor een andere uitkeringsdrempel kiezen.

Kortingstabel

In onderstaande tabel kunt u nalezen welke premiekorting u krijgt voor rubriek A en rubriek B:

Uitkeringsdrempel Korting Rubriek A Korting Rubriek B
45% 5% 10%
55% 10% 20%
65% 15% 30%
80% 20% 40%

Uitkeringstabel AOV voor Zelfstandig Ondernemers

Op basis van uw keuze kunt u zien vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid u een uitkering ontvangt.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkeringspercentage
23 - 35% 30%
35 - 45% 40%
45 - 55% 50%
55 - 65% 60%
65 - 80% 75%
80 - 100% 100%

Voorbeeld: U hebt gekozen voor een uitkeringsdrempel 55 procent en u bent 50 procent arbeidsongeschikt. In dit geval ontvangt u geen uitkering. U hebt immers pas recht op een uitkering vanaf 55 procent arbeidsongeschiktheid. Mocht u 55 procent arbeidsongeschikt zijn, dan bedraagt uw uitkering 60 procent van het verzekerd bedrag.

Uitkeringstabel Instap AOV

Bij de Instap AOV is het niet mogelijk om de uitkeringsdrempel aan te passen. De uitkeringdrempel van dit product is 55 procent. Bij dit product ziet de uitkeringtabel er als volgt uit:

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkeringspercentage
55 - 65% 60%
65 - 80% 75%
80 - 100% 100%

Bekijk ook