Uw AOV onderhouden

U kunt uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van Delta Lloyd eenvoudig onderhouden. U kunt de verzekerde bedragen aanpassen als uw situatie wijzigt. Verandert er iets en heeft dit invloed op uw verzekering? Vraag uw verzekeringsadviseur om dit te melden bij Delta Lloyd.

Verzekerde bedragen aanpassen

U kunt de verzekerde bedragen van uw AOV tussentijds aanpassen. Dit is bijvoorbeeld handig als u meer of minder bent gaan verdienen. Wilt u de verzekerde bedragen verhogen? Dan vult u een gezondheidsverklaring in. Bij een verlaging is een gezondheidsverklaring niet nodig. U geeft dan alleen door dat u de verzekerde bedragen wilt verlagen. Soms is verhoging van de verzekerde bedragen niet meer mogelijk. Bijvoorbeeld als uw verzekerde bedragen het maximum hebben bereikt.

Verhogen zonder gezondheidsverklaring

Als u een AOV voor zelfstandig ondernemers hebt, kunt u het verhogingsrecht gebruiken. U kunt dan eenvoudig elk jaar de verzekerde bedragen verhogen met maximaal tien procent. Hiervoor hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen. Ook een aanvullende medische keuring is niet nodig. U krijgt automatisch een brief, waarin staat dat u het verhogingsrecht kunt gebruiken en hoe dit werkt.

Voorwaarden verhogingsrecht:

  • niet arbeidsongeschikt bent, en in de 180 dagen voor de verhoging ook niet arbeidsongeschikt was;
  • jonger bent dan 58 jaar;
  • niet meer dan tachtig procent van uw inkomen hebt verzekerd.

Terugkeerregeling

Voor de AOV voor zelfstandig ondernemers geldt een terugkeerregeling. Hebt u de verzekerde bedragen verlaagd? Dan kunt u deze bedragen binnen drie jaar gemakkelijk weer verhogen. U hoeft daarvoor geen gezondheidsverklaring in te vullen. U kunt de bedragen verhogen tot maximaal de bedragen voor de verlaging. U kunt maximaal tachtig procent van uw gemiddelde jaarinkomen verzekeren. Verder gelden dezelfde voorwaarden als hierboven bij ‘voorwaarden verhogingsrecht’ staan. Door de terugkeerregeling loopt u weinig risico als u de verzekerde bedragen verlaagt.