Het onderhouden van uw AOV

De Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) van Delta Lloyd kunt u goed onderhouden. Hebt u een wijziging die van invloed is op uw verzekering? Dan kunt u deze via uw verzekeringsadviseur bij team acceptatie inkomen individueel van Delta Lloyd laten melden.

Het aanpassingsrecht

U kunt de verzekerde bedragen van uw AOV altijd tussentijds aanpassen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen de afgelopen jaren meer of minder is geworden. Wilt u de verzekerde bedragen verhogen? Dan moet u wel een gezondheidsverklaring invullen of krijgt u een medisch keuring.
In sommige gevallen is verhoging van de verzekerde bedragen niet meer mogelijk. Bijvoorbeeld als de bedragen die u verzekerd hebt, het maximum hebben bereikt.
Als u ons kunt laten zien dat uw inkomen minder is geworden, dan kunt u de verzekerde bedragen altijd laten verlagen.

Verhogingsrecht

Als u een AOV voor Zelfstandig Ondernemers hebt, dan kunt u één keer in de drie jaar de verzekerde bedragen verhogen met maximaal 25%. U hoeft hiervoor geen gezondheidsverklaring in te vullen en een medische keuring is niet nodig. U krijgt automatisch een brief. Na ontvangst van deze brief kunt u uw verzoek tot de verhoging indienen.

U kunt van het verhogingsrecht gebruik maken als u:

  • in de vijf jaar voor het verhogingsrecht in totaal niet langer dan één jaar arbeidsongeschikt bent geweest;
  • in de 60 dagen voor de verhoging niet arbeidsongeschikt bent geweest;
  • jonger bent dan 56 jaar;
  • niet meer dan 80% van uw inkomen hebt verzekerd.

De garantieregeling

De AOV voor Zelfstandig Ondernemers kent ook een garantieregeling. Wordt u arbeidsongeschikt in de garantieperiode? Dan stelt Delta Lloyd de uitkering vast op basis van de gegarandeerde verzekerde bedragen. Dit geeft extra zekerheid!

Elke drie jaar krijgt u een brief waarin wij u vragen om uw inkomensgegevens van de afgelopen drie jaar aan ons door te geven. Op basis van deze gegevens doen wij u een voorstel voor het wel of niet aanpassen van de verzekerde bedragen. Gaat u akkoord met ons voorstel? Dan geven wij garantie voor de verzekerde bedragen voor de komende drie jaar.

Zijn de verzekerde bedragen volgens het onderhoudsvoorstel verlaagd en stijgt uw inkomen weer? Dan kunt u de verzekerde bedragen weer terugbrengen naar het oude niveau. U hoeft dan geen gezondheidsverklaring in te vullen. U krijgt ook geen keuring. Om te bepalen of de verzekerde bedragen verhoogd kunnen worden kijken wij wel naar uw laatste Verlies- en Winstrekening.

Hebt u geen garantie voor de verzekerde bedragen? Dan vragen wij bij arbeidsongeschiktheid de inkomensgegevens van de afgelopen drie jaar op. Vaak is er niets aan de hand en volgt een uitkering op basis van de verzekerde bedragen. Maar is 80% van uw gemiddelde bruto jaarinkomen drie jaar achter elkaar lager dan de verzekerde bedragen geweest? Dan kunnen wij de verzekerde bedragen hierop aanpassen. De uitkering kan worden vastgesteld op deze aangepaste bedragen. Eventueel te veel betaalde premie krijgt u niet van ons terug.