AOV no-claimregeling

Sluit u bij Delta Lloyd een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandig ondernemers af? Dan kunt u kiezen voor de no-claimregeling. U bouwt dan een flinke korting op de verzekeringspremie op, zolang u geen uitkering ontvangt. Bovendien stijgt uw korting ieder jaar dat u geen uitkering hebt. Voor de no-claimregeling betaalt u wel een veertien procent hogere premie.

De Instap AOV heeft geen no-claimregeling.

No-claimregeling en uw premie

U krijgt no-claimkorting als u drie jaar geen uitkering hebt gehad. Vanaf het vierde jaar krijgt u vijf procent korting op uw premie. Deze korting stijgt ieder jaar met vijf procent, zolang u geen uitkering ontvangt. Na negen jaar krijgt u de maximale korting van dertig procent. Die hoogste korting houdt u zolang u geen uitkering ontvangt.

In de tabel hieronder ziet u hoe de korting stijgt.


Aantal schadevrije jaren Korting
Jaar 1 0%
Jaar 2 0%
Jaar 3 0%
Jaar 4 5%
Jaar 5 10%
Jaar 6 15%
Jaar 7 20%
Jaar 8 25%
Jaar 9 en langer 30%

Korting vervalt bij uitkering

Krijgt u een uitkering voor arbeidsongeschiktheid op basis van uw AOV? Dan vervalt de premiekorting na de eigenrisicoperiode. De korting eindigt dus op de eerste dag dat u de uitkering krijgt. Herstelt u en bent u weer helemaal arbeidsgeschikt? Dan bouwt u opnieuw no-claimkorting op. Bent u drie jaar volledig arbeidsgeschikt, dan hebt u weer recht op de korting.

Bekijk ook