Kenmerken van de AOV

Kenmerken van onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV's) van Delta Lloyd hebben verschillende kenmerken. Hieronder leest u wat de belangrijkste kenmerken zijn en welke keuzes u hebt. U kunt zelf de verzekering kiezen die bij u past. Zo krijgt u de dekking die u wilt, tegen de beste premie.

Korting op uw premie

U krijgt tijdens de eerste drie jaar korting op de premie. Dit heet de aanvangskorting. In het eerste jaar is de korting het grootst, daarna daalt de korting. De aanvangskorting is zo opgebouwd:
 
 • eerste jaar: dertig procent korting;
 • tweede jaar: twintig procent korting;
 • derde jaar: tien procent korting.
De aanvangskorting duurt drie jaar, vanaf de datum dat uw AOV ingaat.

Kiezen voor doorlopende korting
U kunt in plaats van de aanvangskorting ook kiezen voor een doorlopende korting. U krijgt dan vijf procent korting op de premie. Deze korting is lager, maar geldt zolang uw AOV loopt. Hoe langer u bij ons verzekerd bent, hoe groter uw voordeel dus wordt.

De Instap AOV heeft deze kortingen niet.

Uw verzekerde bedragen

De AOV bestaat uit twee onderdelen. Deze onderdelen noemen wij rubrieken:

 • Rubriek A is voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid;
 • Rubriek B is voor de periode van arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar.
Minumum en maximum
U kiest zelf welk bedrag u wilt verzekeren. Voor de verzekerde bedragen gelden grenzen. Het minimumbedrag is € 2.250,- per jaar. Het maximumbedrag is:

 • € 150.000,- per jaar voor de AOV voor zelfstandig ondernemers;
 • € 50.000,- per jaar voor de Instap AOV.
Uw verzekerde bedragen zijn als de verzekering begint altijd maximaal tachtig procent van uw inkomen. U kunt natuurlijk ook voor een lager percentage kiezen.

Tariefsoorten

Hebt u een AOV voor zelfstandig ondernemers, dan kiest u zelf hoe wij uw premie vaststellen. Deze AOV heeft namelijk twee soorten tarieven:

 • Standaardtarief: de premie blijft gelijk zolang uw verzekering duurt. De hoogte van uw premie hangt af van uw leeftijd op het moment dat u het verzekeringscontract sluit.
 • Combitarief: de premie stijgt ieder jaar met uw leeftijd mee. Voor jonge zelfstandig ondernemers is dit vaak aantrekkelijk. De eerste jaren is de premie lager dan bij het standaardtarief. Dit is vaak prettig in de opstartfase van het bedrijf. Omdat de premie stijgt, wordt deze na een aantal jaar hoger dan het standaardtarief.
 • Kiest u voor onze Instap AOV? Dan geldt altijd het combitarief.

Zelf kiezen
Als u een AOV van Delta Lloyd afsluit, dan gebruiken wij standaard het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid of zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid. Dit is afhankelijk van de AOV die u kiest. U kunt zelf kiezen voor passende arbeid bij een Sommen AOV of een Schade AOV. Bij passende arbeid bent u minder snel arbeidsongeschikt. U krijgt dus minder snel een uitkering dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Daarom betaalt u tien procent minder premie. Voor sommige beroepen kunt u niet kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid. Voor de AOV geldt dan altijd arbeidsongeschiktheid voor passende arbeid. 

Sluit u een Instap AOV af? Dan geldt altijd het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid.

No-claimregeling

Hebt u de AOV voor zelfstandig ondernemers> Dan kunt u kiezen voor onze no-claimregeling. Als u drie jaar geen arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt gekregen, betaalt u een lagere premie. De premiekorting begint als u drie jaar niet arbeidsongeschikt bent geweest en wordt elk jaar hoger. Die korting loopt op tot maximaal dertig procent. U betaalt voor de no-claimregeling wel veertien procent meer premie.

Lees meer over de spelregels van de no-claimregeling.

Eindleeftijd

Hebt u een AOV voor zelfstandig ondernemers, dan kunt u vaak zelf de eindleeftijd kiezen. De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw verzekering stopt. Bent u arbeidsongeschikt, dan stopt op de eindleeftijd ook uw uitkering. Het is belangrijk dat u de eindleeftijd kiest die bij u past. De volgende vragen helpen u die keuze te maken:

 • Wanneer wilt u stoppen met werken?
 • Hoe groot is uw financiële buffer?
 • Hoeveel vermogen hebt u opgebouwd in uw bedrijf?
Hoe lager de eindleeftijd is die u kiest, hoe lager uw verzekeringspremie wordt. Wij raden u aan met uw verzekeringsadviseur te bespreken welke keuze het beste voor u is. 

Mogelijkheden
U kunt kiezen tussen verschillende eindleeftijden, namelijk elke leeftijd van 55 tot en met 67 jaar. U hebt niet altijd de vrije keuze. Bij sommige beroepen kunt u kiezen uit minder eindleeftijden. Bij de Instap AOV geldt altijd een eindleeftijd van 55 jaar.

Uitkeringsdrempel

U krijgt een uitkering vanaf een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid. Dit is de uitkeringsdrempel. Hebt u een AOV voor zelfstandig ondernemers> Dan is de uitkeringsdrempel standaard 25 procent. U krijgt dan een uitkering als u minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt bij deze AOV ook een hogere drempel kiezen.

Hogere drempel, lagere premie
Kiest u voor een hogere uitkeringsdrempel? Dan betaalt u een lagere premie. U ontvangt wel minder snel een uitkering. U kunt kiezen voor een hogere uitkeringsdrempel van 45, 55, 65 of 80 procent. U kunt verschillende uitkeringsdrempels kiezen voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid (rubriek A) en de jaren daarna (rubriek B). Bekijk ook het volledige overzicht van de AOV uitkeringsdrempels. Wij raden u aan met uw verzekeringsadviseur te bespreken welke keuze het beste voor u is.

Voor de Instap AOV is de uitkeringsdrempel altijd 55 procent.

Eigenrisicotermijn

Raakt u arbeidsongeschikt, dan is er een wachttijd voordat u een uitkering krijgt. Dit is de eigenrisicotermijn. U kiest zelf hoe lang deze termijn is. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie wordt. U hebt de volgende keuzes:

 • Hebt u de AOV voor zelfstandig ondernemers? Dan kunt u kiezen voor een termijn van 14, 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen. Kiest u een termijn van 730 dagen? Dan verzekert u de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid niet. Wij raden u aan met uw verzekeringsadviseur te bespreken welke keuze het beste voor u is.
 • Hebt u een Instap AOV? Dan kunt u kiezen voor een eigenrisicotermijn van 90 of 365 dagen.

Beroepsklasse

Uw beroep is van belang voor uw AOV. Op basis van schadegegevens deelt Delta Lloyd u namelijk in een beroepsklasse in. Er zijn vijf beroepsklassen. Doet u vooral administratieve werkzaamheden, dan valt u bijvoorbeeld vaak in beroepsklasse 1. Hebt u een erg zwaar beroep? Dan valt u vaak in beroepsklasse 5. Hoe hoger de beroepsklasse, hoe hoger uw premie.

Verhogingsmogelijkheden

Hebt u bij Delta Lloyd een Instap AOV? Dan blijven de verzekerde bedragen tijdens uw verzekering gelijk. ook de uitkering als u arbeidsongeschikt wordt, blijft gelijk. Dit heet een gelijkblijvende dekking.

Hebt u een AOV voor zelfstandig ondernemers (een Sommen AOV of Schade AOV)? Dan kunt u kiezen voor een gelijkblijvende dekking. U kunt er ook voor kiezen om de uitkering ieder jaar te laten stijgen. Daarnaast kunt u de verzekerde bedragen ieder jaar laten stijgen. U hebt dan twee keuzes:

Samengesteld klimmende dekking
De verzekerde bedragen stijgen elk jaar. U kunt kiezen voor een stijgingspercentage van twee of drie procent. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan stijgt uw uitkering ook met dit percentage. UIw premie stijgt mee met de verzekerde bedragen.

Uitgestelde klimmende dekking
De verzekerde bedragen stijgen niet tijdens de verzekering. Wordt u arbeidsongeschikt, dan stijgt uw uitkering wel ieder jaar. Deze stijging begint twee jaar nadat u arbeidsongeschikt wordt. U kunt kiezen tussen een stijging van twee of drie procent per jaar. Bent u weer arbeidsgeschikt? Dan gelden opnieuw de verzekerde bedragen voor arbeidsongeschiktheid, dus zonder de stijging.

Wij raden u aan met uw verzekeringsadviseur te bespreken welke keuze het beste voor u is.

Verhogingsrecht

Hebt u een AOV voor zelfstandig ondernemers, dan kunt u het verhogingsrecht gebruiken. U kunt ieder jaar uw verzekerde bedragen verhogen met tien procent. Dat gaat heel eenvoudig. U hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen en geen medische keuring te laten uitvoeren. Wel moet uw inkomen hoog genoeg zijn om de verzekerde bedragen te kunnen verhogen. Wilt u de verzekerde bedragen verhogen met meer dan tien procent? Dan vult u wel een gezondheidsverklaring in. 

Als u een Instap AOV hebt, is er geen verhogingsrecht. U kunt ons wel vragen de verzekerde bedragen te verhogen. Wij vragen u dan om een gezondheidsverklaring in te vullen.

Voorwaarden
U krijgt ieder jaar een onderhoudsbrief met een onderhoudsformulier van ons. Wilt u het verhogingsrecht gebruiken? Daarvoor gelden een paar voorwaarden. U zet op het onderhoudsformulier dat u op het moment van verhoging:

 • jonger bent dan 58 jaar;
 • niet arbeidsongeschikt bent, en in de 180 dagen daarvoor ook niet arbeidsongeschikt was;
 • niet meer hebt verzekerd dan tachtig procent van uw bruto jaarinkomen, maar maximaal € 150.000,-.
Let op! Voor uw AOV kunnen andere afspraken gelden.

Verzekerde bedrag verlagen
U kunt de verzekerde bedragen ook verlagen. Dit is bijvoorbeeld van belang als u minder gaat werken of als uw inkomen daalt. Wilt u de verzekerde bedragen verlagen, dan kunt u dit op het onderhoudsformulier zetten. Maar u hoeft niet te wachten tot u het onderhoudsformulier krijgt. U kunt de bedragen ook op een ander moment verlagen.

Terugkeerregeling
Verlaagt u de verzekerde bedragen, dan geldt de terugkeerregeling. U kunt de verzekerde bedragen binnen drie jaar weer verhogen. Dit is bijvoorbeeld handig als uw inkomen na de verlaging weer stijgt. Verhoogt u de bedragen binnen drie jaar, dan hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen. U kunt de bedragen weer verhogen tot maximaal de bedragen voor de verlaging. Zo loopt u weinig risico als u de bedragen zelf verlaagt. Voor de terugkeerregeling gelden dezelfde spelregels als voor het jaarlijkse verhogingsrecht.

De Instap AOV heeft geen terugkeerregeling.

AOV en zwangerschap

Hebt u een AOV van Delta Lloyd, dan kunt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering krijgen. Deze vraagt u aan als u minstens twintig weken zwanger bent. De uitkering is honderd procent van het verzekerde bedrag bij rubriek A. De uitkering duurt maximaal zestien weken. Van die uitkeringsduur trekt u de eigenrisicotermijn af. Wij verkorten de eigenrisicotermijn met twee weken als u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering krijgt. Bij een eigenrisicotermijn van twee weken, krijgt u dus zestien weken lang een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.
Bij de Instap AOV geldt voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering altijd een eigenrisicotermijn van dertig dagen. Deze eigenrisicotermijn verkorten wij niet met twee weken. 

Voorwaarden
U krijgt de zwangerschaps- en bevallingsuitkering, als:

 • de waarschijnlijke bevallingsdatum minimaal twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt;
 • u rubriek A en rubriek B minimaal twee jaar hebt verzekerd;
 • uw zwangerschap minimaal twintig weken heeft geduurd. 
Voordelige uitkering
Bent u zwanger of bevallen en wordt u arbeidsongeschiktheid? Dan krijgt u eerst de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Dit doen wij omdat het voor u een stuk voordeliger is. Hierover betaalt u namelijk minder belasting dan over de arbeidsongeschiktheidsuitkering. U betaalt voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering geen loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage. 

Second Opinion

Bent u het niet eens met ons standpunt over uw uitkering? Dan kunt u een nieuw medisch of arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen. Wij betalen de kosten van dit nieuwe onderzoek. Laat u zonder overleg met ons een onderzoek doen, dan kan het zijn dat wij de kosten daarvan niet of niet volledig vergoeden.

Bekijk ook